İdari avukat, devlet kurumları ve kuruluşları ile ilgili hukuki süreci yönetmenin yasal yönlerinde uzmanlaşmış bir avukattır. Bir devlet kurumundan hizmet almak için nasıl başvurulacağı konusunda soruları olan kişi veya kuruluşlar için genellikle ilk temas noktasıdırlar. Bir idari avukat, hem özel kuruluşlara hem de devlet kurumlarına yasalara ve düzenlemelere nasıl uyulması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunur.

Ayrıca, devlet kurum veya kuruluşlarına karşı açılan davalarda bireyleri temsil eden avukatlara da yardımcı olur. İdare hukuku avukatı hizmetlere başvurmaktan anlaşmazlıkları çözmeye kadar her konuda yardımcı olabilir. Bazı durumlarda, yaptırım ve soruşturmalarda da yardımcı olabilirler. İdari avukatlar, özel hukuk firmaları, devlet kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar dahil olmak üzere her türlü alanda çalışır.

İdare Hukuku Avukatları Kime Denir?

İdari avukat, idari kurumları yöneten yasa ve yönetmeliklerde uzmanlaşmış bir avukattır. Genellikle yasal tavsiye sağlamak için kurumların kendileri tarafından işe alınırlar veya kurumların faaliyetlerinden etkilenen bir kişi veya kuruluş tarafından işe alınabilirler.

Bir idare hukuku avukatı, aşağıdakilerle ilgili davaları içeren idare hukuku ile ilgili davaları ele alır:

  • Bir devlet kurumunun karar verme sürecinin yasallığı
  • Bir firmanın politika ve prosedürlerinin yasallığı
  • Bir kurumun eylemlerinin veya eylemsizliklerinin yasallığı
  • Bir kişinin kamu kurumlarına karşı hakkını savunma

İdare hukuku genel olarak idari kurumların yönetimi, idari davaların yargılanması ve idari kararların tenfizi gibi kamu yönetimi ile ilgili konularla ilgilenen hukuk sisteminin bir dalıdır.

İdari Avukatlar Hangi Konuları Ele Alır?

Bir idari avukat, hükümet düzenlemeleri veya politikaları ile ilgili davaları ele alır. Devlet düzenlemesinde bir avukat veya avukat-danışman olarak da adlandırılabilir. İdare hukuku avukatı, bir şirket içindeki çeşitli departmanların yanı sıra düzenleyici kurumlar, savunma grupları ve bireyler gibi dış kuruluşlara yasalara ve düzenlemelere en iyi nasıl uyulacağı konusunda yasal tavsiye sağlar. İdari avukat, idare hukuku alanında çalışan bir avukattır.

Çoğunlukla bu alanda uzmanlaşmış avukatlardır. İdari avukatlar, mahkemeler de dahil olmak üzere idari kurumlar ve mahkemeler önünde çalışırlar ve hükümetin çeşitli şubeleriyle birlikte çalışırlar. Bir idari avukatın asıl görevi, hükümet düzenlemeleri ve idare hukuku ile ilgili olduğu için insanların haklarını korumaktır. Ayrıca, devlet kurumları tarafından düzenlenen veya belirli yasalara uyması gereken işletmelere de yardımcı olurlar.

İdare Hukuku Davaları

İdari avukat, idare hukuku alanında hukuk uygulayan bir avukattır. Bu, kamu kurumlarından, yerel yönetimlerden ve mahkemelerden kaynaklananlar gibi devlet kurumlarıyla ilgili yasal sorunları içerir. Bir idare hukuku avukatı, bir müvekkiline belirli bir yasa kapsamındaki hakları veya görevleri konusunda tavsiyede bulunabilir. Bir idari avukat, bir temsilcilik eylemiyle ilgili mahkeme işlemlerinde bir bireyi veya kuruluşu da temsil edebilir. Bu alanda uzman avukatlar birçok konuda kişi ve kurumlara yardımcı olabilir.