Kahramanmaraş Alışveriş Fuarı, Yöresel Lezzetler ve Ürünlerle Renkleniyor Kahramanmaraş Alışveriş Fuarı, Yöresel Lezzetler ve Ürünlerle Renkleniyor

Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esaslar;
salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda İçişleri
Bakanlığı’nca yayımlanan Genelgeler belirlenmiş ve İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararları ile
hayata geçirilmiştir. Salgınla mücadele sürecinde en önemli etkenler arasında yer alan maske
kullanımına dair usul ve esaslar salgının son dönem seyri ve Sağlık Bakanlığı’nın önerileri
göz önünde bulundurularak İçişleri Bakanlığı’mızın 04.03.2022 tarih ve 25940 sayılı 
Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 04.03.2022 tarih ve 9 sayılı karar
ile yeniden düzenlenerek açık alanlarda maske kullanım zorunluluğu kaldırılmıştı. Bu
çerçevede İçişleri Bakanlığı’mızın 27.04.2022 tarih ve 29420 sayılı genelgesi doğrultusunda
27.04.2022 tarihinden itibaren;
1. Toplu taşıma ve araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda
maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmesine,
2. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar
alınıncaya kadar (günlük vaka sayıları 1.000 altına düşmesi halinde) maske kullanma
zorunluluğuna devam edilmesine,
3. Alınan karalara uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında
Kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,
Oybirliğiyle karar verilmiştir.