Andırınlı Miniklerden Büyükşehir’in Etkinliğine Yoğun İlgi Andırınlı Miniklerden Büyükşehir’in Etkinliğine Yoğun İlgi

İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve planda yer alan
risk azaltma eylemleri değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, İRAP
kapsamında Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve ilgili kurumlar tarafından
gerçekleştirilen ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan İl Afet Risk Azaltma
Planı (İRAP) kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve planda yer alan risk azaltma eylemleri
değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda
gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu,
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Alaettin Parlak, İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanı Fatih Bülbül, Kahramanmaraş AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun ve ilgili
kurum temsilcileri yer aldı. Toplantıda, İRAP kapsamında Büyükşehir Belediyesi, ilçe
belediyeleri ve ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilen ve planlanan çalışmalar
değerlendirildi. Değerlendirme toplantısı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınması ile sona
erdi.