Yapılan yazılı açıklamada, demokratik, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışının temel ilke olarak benimsenmesi talep edilirken, kriz durumlarında hızlı reaksiyon alabilen bir yönetim anlayışına Kahramanmaraş’ın ihtiyacı olduğunun altı çizildi. Deprem sonrası hızlı ve akılcı çözüm üretebilen ve inisiyatif alabilen yöneticilere talepten öte bir ihtiyaç olduğu vurgulanırken, kentin yağmalanmasının bir an önce son bulunması gerektiği kaydedildi.

ŞEFFAF VE VİZYON SAHİBİ BİR YÖNETİM MODELİNİ ARZULUYORUZ

TMMOB Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şubesi 8.Dönem Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bizler bu kentin teknik insanları olan mimarlar olarak, yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesinde hem kendi geleceğimiz hem de çocuklarımızın geleceği için demokratik, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışının temel ilke olarak belirlenmesini talep ediyoruz. Dürüst ve liyakat sahibi yöneticilerin liderliğinde, şeffaf ve vizyon sahibi bir yönetim modelini arzuluyoruz. Çözüm odaklı, adil ve eşitlikçi bir yaklaşımın benimsenmesi ve toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına adaletle cevap verilmesi gerektiğine inanıyoruz.

DEPREM MAĞDURU VATANDAŞLAR BİR AN ÖNCE KALICI KONUTLARA YERLEŞTİRİLMELİDİR

Yönetimsel ve finansal yetkinliği olan güçlü bir belediyecilik anlayışı talep ediyoruz. Kahramanmaraş’ın çevreye duyarlı bir yaklaşım benimseyen, kriz durumlarında hızlı reaksiyon alabilen, deprem sonrası yaşanan sorunlara akılcı ve hızlı çözümler üretebilen ve inisiyatif alabilen yöneticilere ihtiyacı vardır. Bu çerçevede, yeni seçilecek yerel yöneticilerimizin 'Orta Hasarlı Binalar' ve 'Uygun Olmayan Alanlar' ile alakalı tüm problemleri ivedilikle çözüme kavuşturmaları gerekmektedir. Deprem mağduru olan vatandaşların, bir an önce kalıcı konutlara yerleştirilmesi öncelikli olarak ele alınmalıdır.

KENTİN YAĞMALANMASINA BİR AN ÖNCE SON VERİLMELİDİR

Kentin yağmalanmasına bir an önce son verilmelidir. Konut, ticaret ve yeşil alanların nitelikli planlanması ve bu planlamalar ışığında kentimizin yeniden inşa edilmesi gerekmektedir. Katılımcı ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla, halkın görüşlerine ve ihtiyaçlarına uygun projelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.  Kamusal alanların adaletli ve eşitlikçi bir şekilde kullanılmasını sağlayacak planlamalara öncelik verilmesini Kahramanmaraş için hayati önem arz etmektedir.

Kahramanmaraş'ta dehşet: Ölen 4, öldüren 14 yaşında Kahramanmaraş'ta dehşet: Ölen 4, öldüren 14 yaşında

HATALARIN TEKRARLANMAMASI İÇİN GEREKLİ TÜM MÜCADELEYİ VERECEĞİZ

Bizler, deprem sonrasında büyük kayıplar vermiş memleketimizde, aynı hataların yeniden tekrarlanmaması için gerekli tüm toplumsal mücadeleyi vereceğiz. Kamu çıkarlarına aykırı uygulamalara, hukuksuzlara, kuralsızlıklara, rant ilişkilerine, katılımcılıktan uzak planlamalara, parsel bazında imar değişikliklerine razı olmayacağız. Kabul etmeyeceğiz. Normal bulmayacağız. Alışmayacağız ve şiddetle reddedeceğiz.

VERİLEN SÖZLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Tüm belediye başkanı ve belediye meclis üyesi adaylarının, bu ilkeler doğrultusunda Kahramanmaraş halkına söz vermeleri gerekmektedir. Bizler, Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şube yöneticileri olarak yaşadığımız tüm bu acıları unutmayacağız, unutturmayacağız ve verilen tüm sözlerin takipçisi olacağız.”