Kahramanmaraş'ın Süleymanlı (Zeytun) köyünde, geçmişi Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan ve tarihi bir öneme sahip olan antik yol kalıntıları bulundu. Bu önemli keşif, tarihçi ve yazar Fatih Erben tarafından dile getirildi.

Fatih Erben, Süleymanlı (Zeytun) köyünde yer alan antik yolun, Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir kazı merkezi olarak kullanıldığını ve devlet tarafından bu bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla derbentçilerin görevlendirildiğini açıkladı.

Büyük depremden 15 ay sonra Kahramanmaraş! Şehirde durum nedir? Vahit Kirişçi açıkladı... Büyük depremden 15 ay sonra Kahramanmaraş! Şehirde durum nedir? Vahit Kirişçi açıkladı...

Erben ayrıca, bu antik yolun korunması, bakım onarımının yapılması ve restore edilmesi gerektiğini vurguladı.

kahramanmarasta-osmanli-donemine-ait-antik-yol-kesfedildi-tarihi-sirlar-ortaya-cikti

DULKADİR BEYLİĞİ DÖNEMİNDE MARAŞ'IN EKONOMİK ÖNEMİ

Fatih Erben, Kahramanmaraş ve çevresinin ekonomik ve sosyal gelişmişlik bakımından en parlak dönemini Dulkadir Beyliği döneminde yaşadığını belirtti.

Dulkadir Beyliği'nin Maraş ve çevresinde hüküm sürdüğü dönemde Maraş şehrinin, Mısır, Suriye ve Anadolu arasında önemli bir geçit konumunda olduğunu ve askeri sevkiyatların Maraş üzerinden gerçekleştiğini açıkladı. Bu nedenle Maraş, kervan yollarının kesiştiği stratejik bir konumdaydı.

İç Anadolu'dan gelen kervan yollarının Maraş'tan geçtiğini ve bu yolların birinin Zeytun (Süleymanlı) üzerinden Kayseri'ye kadar uzandığını ifade etti.

antik-yol-kahramanmaras

TAŞIMACILIK VE YOLLARIN ÖNEMİ

Erben, o dönemde taşımacılığın at, eşek, öküz ve ineklerden oluşturulan kervanlarla sağlandığını belirtti. Maraş mutasarrıflığının ulaşım imkanlarını belirlemek amacıyla bir tahrirat yaptığını ve bu raporda, özellikle Maraş, Elbistan, Göksun ve Zeytun kazalarını birbirine bağlayan yolların ihtiyacı karşılayamadığının ifade edildiğini aktardı.

Bu durumun, özellikle hayvancılık yapan vatandaşlar için büyük sıkıntılara yol açtığını ve bölgenin ulaşım açısından zorluklar yaşadığını dile getirdi.

EKONOMİK GELİŞİMİN ENGELLERİ VE YOL İHTİYACI

Ayrıca, Maraş Sancağı'nın dış dünyaya bağlanacak modern yollara sahip olmadığını ve bu nedenle ekonomik ve sosyal olarak geri kaldığını vurgulayan Erben, özellikle hububat nakliyatının önemli olduğu bu bölgelerde yolların eksikliğinin üreticileri zarara uğrattığını açıkladı.

Bu nedenle, söz konusu yolların yeniden tamir edilmesinin, bölgedeki çiftçilerin ve devlet gelirlerinin artmasına katkı sağlayacağını belirtti. Bu antik yolun keşfi, bölgenin tarihi ve ekonomik önemini bir kez daha vurguluyor.