Türkiye'de kira fiyatlarındaki yükseliş gündemdeki yerini korurken, kiracı ve ev sahipleri arasındaki dava sayısı da artmaya devam ediyor. Yargıtay, kirasını IBAN ile ödeyenleri yakından ilgilendiren bir karara imza attı.

EV SAHİPLERİNİN KİRACILARI ÜZERİNDEKİ BASKISI ARTIYOR

Türkiye'de konut krizi devam ederken, bazı ev sahipleri kiracılarını çıkarmak için farklı yöntemler denemeye başladı. Kiracının IBAN ile kira ödemesi mahkemeye taşındı. IBAN üzerinden kira yatırırken nelere dikkat edilmeli?

Gazete Vatan'da yer alan habere göre, ev sahibi, kirasını banka üzerinden gerçekleştiren kiracının kirasını eksik olarak yatırdığı gerekçesiyle tahliyesini talep etti. Ancak havale ücretinin kesilmesinin eksik kira olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusu önem arz etmektedir.

AVUKATIN AÇIKLAMALARI

Avukat Cansen Erdoğan, IBAN ile ödemede bankanın kestiği havale ücretinin 'eksik kira' olup olamayacağına ilişkin şunları belirtti:

"Son zamanlarda en çok tartışılan konulardan biri olan kiracı-ev sahibi uyuşmazlıklarında, kira bedeli kadar bedelin ödenme şeklinde de pek çok tartışma ve anlaşmazlık yaşanmaktadır. Bu anlaşmazlıkların çözümünde sadece Türk Borçlar Kanunu'ndan değil, aynı zamanda diğer birçok kanundan, mevzuattan ve düzenlemelerden yararlanılmaktadır."

AK Parti'nin Kira Politikası Çelişki Dolu: VGM'den Yüzde 900 Zam! AK Parti'nin Kira Politikası Çelişki Dolu: VGM'den Yüzde 900 Zam!

"Havale, bankaların faaliyet konuları arasında yer alan bir işlemdir. Her ne kadar Bankacılık Mevzuatında yürürlük alanı bulsa da, havale işlemi, Borçlar Kanunu'nun 457-462. maddelerinde de düzenlenmiştir. Buna göre, 'havale göndericisi', bir miktar paranın 'havale alıcısı' olarak belirlediği bir kişiye ödenmesi hususunda (havale ödeyicisi) bankayı yetkilendirmiş olmaktadır."

"Yapılan yargılama neticesinde mahkeme, yatırılan kira bedelindeki noksanlığın, banka işlemleri nedeniyle oluşan masraflardan kaynaklanan kesintilerden dolayı olduğu cihetle, ödenmemiş bir kira ücreti bulunmadığını ve dolayısıyla da tahliye davasında ev sahibinin haksız olduğu gerekçesiyle davayı reddetmiştir. Ancak ev sahibinin itirazı üzerine Yargıtay, mahkemenin kararını bozmuştur."

"Özetleyecek olursak, kira borcu 'götürülecek borç'lardan olup kiracı, kira bedelini ev sahibine tam ve eksiksiz ödemekle yükümlüdür. Banka tarafından yapılan kesintilerden kiracı sorumlu olup, bunların ödenmemesi temerrüt sebebiyle tahliye sonucunu doğurur. Yargıtay ve Yargıtay Genel Kurulu kararı yerinde ve hakkaniyete uygun bulunmaktadır."