Sizce bir çocuğun evlenmesi ne demektir? Bir tanıma göre: Çocuk evliliği, resmi ya da gayri resmi olarak 18 yaşına ulaşmamış bir bireyin yaptığı evliliktir. Lakin bu kadar basit açıklanmamalı.


Çocuk evliliği, hayallerin kurulmadan yıkılışı, ayakları yere basmayan bir çocuğun kalkmayı öğrenmeden yere zincirlenişidir. Damat ya da gelin oluşu bizim için fark etmiyor. Sonuçta onlar çocuk. Maalesef bu durum kız çocukları arasında daha çok görülmektedir.


Dünya çapında,700 milyondan fazla kız çocuğu 18 yaşına girmeden önce evlendiriliyor(Çocuklukları bitmeden önce...). Bunların 3'te 1'inden fazlası ise (yaklaşık 250 milyon) 15 yaşından önce evlendirilmektedir. Dünya genelinde erken evlilik ve çocuk gelinlerin sıklığına baktığımızda; Gelişmiş ülkelerde (İsveç'te %0.4,Kanada, Finlandiya ve Fransa'da %0.6) daha az sıklıkla görülmüşken, az gelmiş ülkelerde (Nijer'de % 61.9,Afganistan'da %53,9) daha fazla sıklıkta görülmektedir. En yaygın ve en yüksek olduğu yerler ise Güney Asya ve Sahra altı Afrika’dır. Türkiye’ye ait bir kayıt bulamasak ta eskiye göre bir miktar azaldığını belirtebiliriz.(Ama sadece bir miktar...)Türkiye' de bölge dağılımına baktığımızda Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de çocuk evliliğinin en sık görüldüğü yerlerdir.


Erken evliliğin yaygınlığı yıllara ve toplumların kültürel yapısına göre değişiklik gösterse de genellikle büyük oranda kırsal alanda, sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu, yoksulluğun, eğitim seviyesinin düşük, aile içi şiddetin, toplumsal baskının ve savaşların yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştiği bilinmektedir. Çünkü kızlarını güvence altına almak, oğullarının eğitim almasını sağlamak gibi amaçları vardır.


Buraya kadar hep çocuk gelin dedik gelinlere oranla az olsa da çocuk damatlarda unutulmamalıdır. Sonuç olarak çocuk olarak evlilik gerçekleştiren bir bireyin ruh hali, ne yaşadığını bilmemesi, evlilik ne bilmemesi büyük bir problemdir. Çocuk gelinlerin daha duygusal ve kaldıramayacağı yükleri omuzlarına koyulmaktadır. Taşıyabilir misin diye soran yok maalesef... Evet, buna katılıyorum lakin çocuk damatlarda gözardı edilmemelidir. Evlilik yüzünden travmalar yaşayabiliyorlar ve bilmediği sorumlukları var tonlarca.


Sözün özü lunaparkta pamuk şeker istemesi gereken bir kız çocuğunun ve çarpışan arabaya binmek için babasının elini çekiştire çekiştire piste getirmesi gereken bir oğlan çocuğunun olması gereken yer oyun yeridir, çocukluğunu yaşadığı yer... Pamuk şeker evlenmesin, çarpışan arabalar durmasın!


Zeyneb Nesibe BAŞÇIL, Safiye Nur BOZ, Süheyla SARI ve Melike MENENDİZ
Kahramanmaraş/Dulkadiroğlu Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri