FLAŞ: Kahramanmaraş İGM'de neler oluyor?

FLAŞ: Kahramanmaraş İGM'de neler oluyor?

Valilik Makamı’na dilekçe ile sordu..Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş (Afşin) İl Genel Meclis (İGM) üyesi Süleyman Öner, İl Genel Meclis’nin 2009 yılı Denetim Raporu hakkında Valilik Makamı’na ve İGM Başkanlığı’na verdiği dilekçelerde 5302 sayılı yasanın 20. maddesini ihlal eden bazı meclis üyeleri ve ilgili çalışanların olup-olmadığı varsa bu kişiler ile ilgili olarak ne tür bir adli ve idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sordu.

Bilindiği gibi; kamuoyuna yansıyan bilgilere göre 40 sayfayı aşkın tutan rapor, İGM'nin Nisan ayı oturumları sırasında 4 Nisan Pazar günü meclis üyelerine okunmuş ancak üzerinde herhangi bir görüşmede bulunulmamıştı. Kamuoyunu sarsacak bilgilerle dolu olduğu iddia edilen söz konusu 2009 yılı Denetim Raporu'nu Komisyon Başkanı Ali Demir ile üyeler Sevilay Tüfekçi, Yemliha Böke, Muhtar Deniz ve Behzat Kama hazırladı.

---İŞTE SÜLEYMAN ÖNER’İN DİLEKÇESİ ---

“VALİLİK MAKAMINA
KAHRAMANMARAŞ

Konu:2009 Yılı Denetim Raporu hk.

Kahramanmaraş İl Özel İdaresi ve bağlı kuruluşların 2009 yılı içerisinde yapmış oldukları faaliyet ve harcamalarının incelenmesi için İl Genel Meclisimiz tarafından oluşturulan denetleme komisyonu raporu meclisimizde okunarak üyelerimiz bilgilendirilmiştir. Seçilmiş bir meclis üyesi olarak raporda belirtilen bir çok usulsüzlük olduğu tarafımızdan da tetkik edilmiştir. Özellikle 5302 sayılı yasanın 20. maddesini ihlal eden bazı meclis üyeleri ve ilgili çalışanların olup olmadığı, varsa bu kişiler ile ilgili olarak ne tür bir adli ve idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığı hakkında tarafıma bilgi verilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim.Saygılarımla.

07/04/2010
Süleyman ÖNER
Kahramanmaraş İl Genel Meclisi Üyesi

Dağıtım:1-Kahramanmaraş Valiliği
2-İl Genel Meclisi Başkanlığı”

* SÜLEYMAN ÖNER BASIN’A İSE ŞU AÇIKLAMADA BULUNDU: *

“Sayın Basın Mensupları;

Bildiğiniz üzere 29Mart 2009 yılında yapılan Mahalli idareler seçimleri sonunda oluşan Kahramanmaraş İl genel meclisinin 1.yılını doldurmuş bulunuyoruz. Geçen 1 yıllık sürede M.H. P. Grubu olarak şehrimizin kalkınmasına yönelik yapıcı muhalefet anlayışı ile gerek görev aldığımız komisyonlarda gerekse meclis çatısı altında vazifemizi ifa ettik.

Bu süre zarfında İl özel idaresi ve bağlı kuruluşların faaliyet ve harcamalarını denetlemek üzere yasal zorunluluk sebebiyle kurulmuş olan denetim komisyonu raporunu tamamlayarak İl Genel Meclis Başkanlığına sunmuştur. Buraya kadar her şey yasa ve mevzuata uygun olarak yapılmıştır. Fakat gelin görün ki düzenlenen bu rapor sanki yangından mal kaçırırcasına ve İl Genel Meclisi üyelerinin inceleme yapmasına fırsat vermeden ve bir tatil günü olan 05/04/2010 Pazar gününe denk getirilmek sureti ile alel acele meclise sunulmuştur. Meclis sonrası ise üyelerin istemesine rağmen rapor üyelere dağıtılmamıştır.

Değerli Basın Mensupları;

Bizler seçilmiş meclis üyeleri olarak Kamu adına vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Seçildiğimiz andan itibaren de vatandaşın menfaatini korumaya özen gösteriyoruz. Bu raporda göze çarpan bir çok olumsuzluk, eksiklik, yanlış uygulama, suistimal, görevi kötüye kullanma,şahsi çıkar ve menfaat sağlama gibi bir çok pis kokunun olduğu hissedilmektedir.

Ben M.H.P. İl Genel Meclisi üyesi olarak temiz siyaset ve şeffaf yönetim anlayışı doğrultusunda bu raporun tüm meclis üyelerimize dağıtılmasını ayrıca kamuoyu ile paylaşılmasını ve önce 5302 sayılı yasanın 20. maddesini ihlal eden meclis üyelerinden başlanılmak üzere şaibeli ve en küçük bir şüpheye meydan bırakmayacak şekilde tüm yanlışların üzerine gidilmesini gerekli kanuni ve hukuki süreçlerin işletilmesini Başbakanın dediği gibi garip gurabanın-fakir fukaranın hakkının kimseye yedirilmemesi için Başta İl Genel Meclisinin şeffaflaşmasını istiyoruz.Bu iddialarla ilgili yapılacak her türlü çalışmaya destek vereceğimi beyan ediyor hepinize saygılar sunuyorum.

* 5302 SAYILI KANUN NE DİYOR BİR BAKALIM: *

“MADDE 20 - MECLİS ÜYELERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ *

Madde 20. - İl genel meclisi üyeleri, görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle il özel idaresi ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.”

Bu konu ile ilgili olarak bugün Kahramanmaraş Valiliğine ve İl Genel Meclisi Başkanlığına bir dilekçe veriyorum. Bu konunun takipçisi olacağım.” (www.kanl46.com)
Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2010, 07:59
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner66