Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos Ayı İşgücü İstatistikleri'ni paylaştı.

İŞSİZ SAYISI DÜŞTÜ

TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzeri kişiler arasındaki işsizlik oranı 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 223 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık bir düşüşle yüzde 9,2 seviyesine geriledi. İşsizlik oranı cinsiyete göre ayrıldığında erkeklerde yüzde 7,5, kadınlarda ise yüzde 12,6 olarak hesaplandı.

İSTİHDAM ARTTI

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre bin kişi artarak 31 milyon 686 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise değişim göstermeden yüzde 48,4 olarak kaldı. Cinsiyete göre dağıldığında ise bu oran erkeklerde yüzde 65,6, kadınlarda ise yüzde 31,5 olarak kaydedildi.

Yeni vergi paketi: Hem esnafa hem müşteriye ceza! Yeni vergi paketi: Hem esnafa hem müşteriye ceza!

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI

İşgücü 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 55 bin kişi azalarak 34 milyon 909 bin kişi olarak belirlendi. İşgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık bir azalışla yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 70,9, kadınlarda ise yüzde 36,0 olarak hesaplandı.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI

15-24 yaş aralığındaki genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık bir azalışla yüzde 17,2 olarak kaydedildi. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ

İstihdam edilenler arasında, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 1,1 saat azalarak 43,3 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerin oluşturduğu atıl işgücü oranı, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puanlık bir artışla yüzde 23,0 olarak kaydedildi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,3 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,5 olarak tahmin edildi.

Editör: İsa Aslantaş