Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı son verilere göre, Türkiye'deki evlenme ve boşanma oranlarında dikkat çekici değişiklikler meydana geldi. 2023 yılına ait rakamlar, toplumsal yapıdaki değişimlerin yanı sıra bireysel tercihlerin de izlerini taşıyor.

EVLENME ORANLARINDA DÜŞÜŞ

2022 yılında 575 bin 891 olarak kaydedilen evlenen çiftlerin sayısı, 2023 yılında 565 bin 435'e geriledi. Bu durum, bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızının 2023 yılında binde 6,63 olarak kayıtlara geçmesine neden oldu. Bu düşüş, toplumsal ve ekonomik faktörlerin yanı sıra bireylerin evlilik kararlarını etkileyen birçok unsurun varlığını gösteriyor.

BOŞANMA ORANLARINDA AZALMA

Boşanma istatistiklerine bakıldığında, 2022 yılında 182 bin 437 olan boşanan çiftlerin sayısı 2023 yılında 171 bin 881'e düştü. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı da 2023 yılında binde 2,01 olarak gerçekleşti. Bu azalma, toplumda boşanmaya yönelik tutumlar ve medeni hukuk alanındaki düzenlemelerin etkilerini yansıtabilir.

İLK EVLENME YAŞI ARTIŞI

Ortalama ilk evlenme yaşı, her iki cinsiyet için de artış gösterdi. 2023 yılında erkeklerde 28,3, kadınlarda ise 25,7 olarak belirlenen ortalama ilk evlenme yaşı, kişisel gelişim, eğitim süreleri ve kariyer planlamalarının evlilik kararları üzerindeki etkisini gösteriyor. Erkek ve kadın arasındaki yaş farkı da 2,6 olarak kaydedildi.

EVLENME HIZINDA İLLERE GÖRE FARKLILIKLAR

Evlenme hızı, il bazında incelendiğinde Kilis, binde 8,09 ile en yüksek kaba evlenme hızına sahip il oldu. Kilis'i, Aksaray ve Gaziantep izlerken, Gümüşhane en düşük evlenme hızına sahip il olarak kayıtlara geçti. Bu farklılıklar, bölgesel kültürel normlar ve ekonomik koşulların evlenme üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

YABANCI DAMAT VE GELİNLER

2023 yılında yabancı damatların sayısı 6 bin 345, yabancı gelinlerin sayısı ise 31 bin 29 olarak belirlendi. Yabancı damatlar arasında Alman, Suriyeli ve Avusturyalıların; yabancı gelinler arasında ise Özbek, Suriyeli ve Azerbaycanlıların öne çıkması, kültürel ve sosyal bağların yanı sıra uluslararası ilişkilerin evlilik üzerindeki etkisini gösteriyor.

Erdoğan'dan Irak dönüşü 2 başlıkta ekonomi değerlendirmesi | Kamuda tasarruf, gıdada fahiş fiyat Erdoğan'dan Irak dönüşü 2 başlıkta ekonomi değerlendirmesi | Kamuda tasarruf, gıdada fahiş fiyat

BOŞANMA HIZINDA İLLERE GÖRE DEĞİŞİM

Boşanma hızı en yüksek olan il İzmir olurken, Hakkari en düşük boşanma hızına sahip il olarak dikkat çekti. Bu veriler, sosyoekonomik durumların ve toplumsal yapının boşanma üzerindeki etkilerini yansıtıyor.

BOŞANMALAR VE ÇOCUKLAR

Boşanmaların yüzde 33,4'ü evliliğin ilk beş yılı içinde meydana gelirken, bu süreçte 171 bin 213 çocuk etkilendi. Velayetin büyük çoğunluğu anneye verilmesi, toplumsal cinsiyet rolleri ve çocuk bakımı konusundaki tutumları gözler önüne seriyor.

TÜİK'in açıkladığı 2023 yılına ait evlenme ve boşanma istatistikleri, Türkiye'deki aile yapısındaki değişimleri ve toplumsal dinamikleri detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Bu veriler, ilerleyen yıllarda yapılacak sosyal politikaların ve toplumsal müdahalelerin planlanmasında önemli bir kaynak teşkil ediyor.