Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mülk sahipleri ve kiracılar arasındaki kira gelirlerinin doğru bir şekilde beyan edilmesini sağlamak amacıyla yeni bir sistem geliştirdi. Bu yeni sistem, kira gelir beyannamelerinin daha etkin bir şekilde kontrol edilmesini ve vergi kaçağının önlenmesini amaçlıyor.

DİJİTAL VERGİ DAİRESİNDEN YENİLİK: KİRA BİLDİRİM FORMU

GİB tarafından hayata geçirilen yeni yöntem, Dijital Vergi Dairesi platformu üzerinden erişilebilen "Kira Bildirim Formu"nu içeriyor. Bu form sayesinde, ev sahipleri tarafından beyan edilen kira gelirleri ile kiracılar tarafından yapılan beyanlar karşılaştırılacak. Bu karşılaştırma, kira gelirlerinin doğruluğunun teyit edilmesi ve olası vergi kaçağının önüne geçilmesi amacını taşıyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KOLAY ERİŞİM

Kiracılar ve mülk sahipleri, Dijital Vergi Dairesi'ne e-Devlet şifreleri veya Dijital Vergi Dairesi kullanıcı bilgileri ile kolaylıkla giriş yapabilirler. Sisteme giriş yapıldığında, kullanıcılardan kira gelirleri hakkında bilgi vererek kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye katkıda bulunmaları istenmektedir.

BEYANNAME SÜRECİ VE ÖDEMELER

2023 dönemi için kira gelir beyannameleri, 1 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında verilecek. Beyan edilen kira gelirlerine ilişkin ödemeler ise iki taksitte, mart ve temmuz aylarında gerçekleştirilecektir.

KİRA BEYANNAME SINIRI GÜNCELLEMESİ

2024 yılı için belirlenen yeni sınırlara göre, yıllık 33 bin liranın, aylık ise 2 bin 750 liranın üzerindeki kira gelirleri beyan edilmelidir. Bu sınırın altındaki kira gelirleri için herhangi bir beyanname verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

KİMLER VERGİ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ?

Kira geliri elde eden herkes, belirli koşullar altında vergi ödeme yükümlülüğüne sahiptir. Bu yükümlülük, konut ve iş yerlerini kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede değerlendirilmektedir. Ayrıca, kira ödemelerinin bankalar veya benzeri finans kurumları aracılığıyla yapılması ve bu ödemelerin ilgili belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir.

EMLAKÇILARIN ROLÜ VE DENETİMİ

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam'ın ifadelerine göre, GİB tarafından emlakçılar da denetim sürecine dahil ediliyor. Emlakçılar ve mülk sahipleri, kira gelirleri ve kiracılarla ilgili bilgiler konusunda sıkı bir denetime tabi tutuluyor. Bu denetimler, doğru kira beyanının teşvik edilmesi ve vergi kaybının önlenmesi amacı taşıyor.

VERGİ MUAFİYETİ VE İSTİSNALAR

Merkez Bankası'ndan KKM ile ilgili yeni karar! Merkez Bankası'ndan KKM ile ilgili yeni karar!

GİB, yıllık kira geliri belli bir miktarın altında olan mülk sahipleri için vergi muafiyeti sağlıyor. Ayrıca, birinci derece akrabalara ücretsiz olarak konut sağlanması durumunda da gelir vergisi ödeme zorunluluğu bulunmuyor. Ancak, birinci derece akraba dışındaki kişilere kira geliri elde ediliyormuş gibi vergilendirme yapılıyor.

Bu yeni düzenlemeler ve sistemler, vergi adaletinin sağlanması ve kayıt dışı ekonominin azaltılması yönünde önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.