TBMM'de kabul edilen "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi," milyonlarca vatandaşın dikkatini çekti. İşte yasanın detayları:

MALİKLERİN ONAYI DEĞİŞİYOR

Mevcut yasaya göre, bir yapının kentsel dönüşüme alınabilmesi için maliklerin en az üçte ikisinin rızası gerekiyor. Ancak yeni teklife göre, tüm iş ve işlemler, maliklerin salt çoğunluğu ile alınan karara göre yürütülecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI KURULUYOR

Afet riski taşıyan alanlarda gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm işlemlerini yönetmek üzere Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruluyor. Başkanlık, riskli yapıları tespit edebileceği gibi maliklerden süre vererek de talep edebilecek.

RİSKLİ YAPILARIN YIKTIRILMASI İÇİN SÜRE VERİLECEK

Riskli yapıların yıktırılması için maliklere 90 gün süre verilecek. Bu süre içinde yapı yıkılmazsa, başkanlık tarafından idari makamlarca yıktırılacak.

YOKSUL VATANDAŞLARA DÜZENLEME

Yoksul veya dar gelirli vatandaşlara verilecek bağımsız bölümler için düzenleme yapılıyor. Borçlanma gereken hak sahibinin mali gücü yetersizse, mağduriyet giderici düzenlemeler devreye girecek.

DEPREM BÖLGELERİNDE BİLİRKİŞİLİK DÜZENLEMESİ

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen yerlerde, bu depremlerle ilgili iş, dava, soruşturma ve kovuşturmalarda bilirkişilik düzenlemeleri yapılıyor.

AKOM'dan Kahramanmaraş için yağış uyarısı: Saat verildi! AKOM'dan Kahramanmaraş için yağış uyarısı: Saat verildi!

YARGI SÜREÇLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Yargı süreçlerini uzatan uygulamalarda değişiklik yapılıyor. Yürütmeyi durdurma kararlarına itiraz edilemeyecek, mahkeme takdirinde duruşma yapabilecek.

DEPREM HASARI İNCELEMELERİ HIZLANACAK

Deprem bölgesindeki ağır hasarlı yapıların akıbetinin belirlenmesi için mahkeme süreleri kısaltılıyor. Hasar tespit raporlarına dayalı idari işlemlere karşı açılan davalar, 10 gün içinde ilk incelemeyle sonuçlanacak.

Kentsel Dönüşüm Yasası, ülkedeki afet riskine karşı daha etkili ve hızlı önlemler alınmasını sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: Kanal 46