Alper Akbaş: Alt merkezlerle hizmetler hızlı şekilde ulaşacak Alper Akbaş: Alt merkezlerle hizmetler hızlı şekilde ulaşacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Kahramanmaraş Akademi” güz
dönemini Öğrenci Sempozyumu panelleriyle noktaladı. Sütçü İmam Üniversitesi’nin
katkılarıyla gerçekleştirilen sempozyumda toplamda 13 atölyede eğitim alan 44 kursiyer
bildirilerini sundu. Sempozyumun son gününde ise Düşünce Atölyesi ile Sinema ve Felsefe
Atölyesi panelleri gerçekleştirildi. Düşünce Atölyesi’nin eğitmeni Dr. Öğretim Üyesi
Mehmet Sabri Genç başkanlığında gerçekleşen ilk oturumda, Zehra Betül Yüce “Felsefî Bir
Soru/n Olarak İnsan”, Zehra Gül Çalışır “Logos’un Keşfi”, Zeynep Özyeşildağ “Platon’un
Mağara Metaforu ve Bize Çağrıştırdıkları” konularına ışık tuttu.
Sinema Konuşuldu
Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilen bir diğer panel ise Sinema ve Felsefe
Atölyesi’nin oldu. Yine Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Sabri Genç başkanlığında gerçekleşen
oturumda, Hatice Şimşek “Tanrı İnancı İle Kutsal Metinlerin Sinemaya Etkisi”, Ayşe Fatma
Yaşar “Kadrajın Düşünceye Yansıttıkları”, Serdar Bahar “Sinemada An’ın Sığındığı İmgeler”
isimli bildirilerini dinleyenlerle paylaştı. Eğitmen Genç ise sempozyuma ilişkin yaptığı
değerlendirmede, “2020 yılındaki ilk döneminden bu yana Büyükşehir Belediye’sinin
destekleriyle önemli bir aşama kat ettik. Şehir dışından her hafta derslerim için
Kahramanmaraş’a yaptığım yolculuk, diğer tüm eğitmen arkadaşlarımın emekleri bir
sempozyum oluşturabilecek atmosferi ortaya çıkardı. İlerleyen dönemlerde de kıymetli
öğrencilerimizle bir arada olmayı diliyorum” ifadelerini kaydetti.