Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, Türkiye'de emekliler ve memurlar için zam hesaplamaları hız kazandı.

Enflasyon verilerine dayalı tahminler, emeklilerin ve memurların zam oranlarını belirlemede önemli bir rol oynuyor.

Asgari ücretlilere yapılacak zam da gündemde, ve bu zammın etkileri oldukça geniş kapsamlı olacak gibi görünüyor.

ASGARİ ÜCRETE YAPILACAK ZAMIN GENİŞ ETKİLERİ

Asgari ücretle çalışanlar için yapılacak olan zam, sadece bu grup için değil, aynı zamanda daha yüksek maaş alan çalışanların ücretlerini de yeniden düzenlemeyi gerektiriyor.,

Asgari ücretle çalışanların vergiden muaf tutulması, brüt ücretle çalışanlar için bir avantaj yaratacak. Asgari ücretli çalışanların rapor, tazminat ve diğer ödemeleri artacak, işsizlik maaşlarından İŞKUR ödemelerine kadar birçok alanda etkisi olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET BELİRLEME SÜRECİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl Aralık ayında toplanarak bir sonraki yılın asgari ücretini belirlemekle görevli bir kuruluştur. Bu komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşur ve yeni asgari ücreti belirleme süreci Aralık ayında başlar. Ancak hem işverenler hem de işçi konfederasyonları bu konuyu şimdiden gündemlerine almış durumda.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, Türk-İş ve TİSK gibi önemli sendikaların taleplerini araştırarak ve verileri inceleyerek Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılacaklar. Aralık ayında yeni asgari ücret resmi olarak belirlenecek.

ARA ZAMLARIN ROLÜ

Asgari ücret yıllık olarak belirlenirken, son yıllarda Temmuz ayında ara zamlar yapıldı. Bu yılın başında yüzde 54.66'luk bir artışla 8 bin 506 lira olarak başlayan asgari ücret, Temmuz ayında yapılan yüzde 34'lük bir ara zammın ardından 11 bin 402 liraya yükseldi. Bu miktar, yıl sonuna kadar geçerli olacak. Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında, 2024 yılı boyunca uygulanacak asgari ücret belirlenecek ve önümüzdeki yıl içinde istenirse yeni ara zamların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

ENFLASYONUN ROLÜ

Asgari ücretin belirlenmesinde en önemli faktörlerden biri enflasyon. Hem gerçekleşen enflasyon hem de hedef enflasyon verileri, asgari ücretin belirlenmesinde göz önünde bulundurulan veriler arasında yer alıyor. Ayrıca, refah payı da hesaplamalarda dikkate alınıyor. Temmuz'da yapılan yüzde 34'lük ara zammın ardından asgari ücretin 11 bin 402 lira olduğu göz önüne alındığında, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun etkisinin ne olacağı merak konusu. Eğer bu enflasyon oranı, yüzde 37.76 seviyesindeki OVP tahminine eklenirse, refah payı hariç yeni asgari ücret 15 bin 707 liraya çıkabilir. Ancak OVP'deki 2024 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 33'lük oran dikkate alınırsa, refah payı hariç asgari ücret 15 bin 165 lira olabilir.

MEMUR MAAŞLARINDAKİ ARTIŞ FORMÜLÜ

Asgari ücrete yapılacak zamın yanı sıra, memur maaşlarındaki artış formülü de gündemde. OVP'deki enflasyon tahminine göre, memur maaşlarının Ocak ayında yüzde 49.46 artması bekleniyor. Bu formülün uygulanması durumunda, asgari ücret refah payı hariç 17 bin 42 liraya yükselebilir. Bu nedenle, asgari ücret ve memur maaşlarındaki artışlar, Türkiye'nin ekonomik durumu açısından büyük bir öneme sahip. Yeni asgari ücret ve memur maaşı artışlarıyla ilgili kesin kararlar, Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında alınacak.

Kara, hava ve demir yollarında bayram tedbirleri Kara, hava ve demir yollarında bayram tedbirleri

(Kaynak: Takvim)