Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Depremi sonrasında ortaya çıkan orta hasarlı binaların güçlendirilmesi sürecinde önemli bir değişiklik yaşandı.

Karatutlu: Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta sağlık hizmetleri çöküşte! Karatutlu: Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta sağlık hizmetleri çöküşte!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin imzasıyla kamu kurumlarına gönderilen genelge ile orta hasarlı binaların güçlendirilmesi için yeni bir yöntem belirlendi.

ORTA HASARLI YAPILAR İÇİN HIZLANDIRILMIŞ SÜREÇ

Genelgede vurgulanan önemli noktalardan biri, orta hasarlı yapıların güçlendirilmesi süreçlerinin hızlandırılması ve belirsizliklerin giderilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilmesi oldu.

MALİKLER VE İLGİLİ TARAFLARLA YAPILAN TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Genelge, 7269 sayılı "Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun" hükümlerine dayanarak "orta hasarlı" olarak kaydedilen binaların güçlendirilmesi için alınan kararları detaylandırıyor.

Bu kapsamda, malikler ve ilgili taraflarla yapılan toplantıda orta hasarlı binaların güçlendirilmesi projelerinin Bakanlık desteği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmasına karar verildi.

marastaki-orta-hasarli-son-durum

SÜREÇ DETAYLARI

Genelgeye göre, AFAD tarafından yayınlanan 21.11.2023 tarihli genelge çerçevesinde ilçe belediyelerine güçlendirme talebinde bulunan yapı sahipleri, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na uygun başvurularını 12.01.2024 tarihine kadar ilçe belediyelerine iletecekler.

Büyükşehir Belediyesi ise, en az üç veya beş uzman kişiden oluşan komisyonlar aracılığıyla bu başvuruları değerlendirecek ve güçlendirme projelerini onaylayacak.

KOMİSYON OLUŞTURMA VE İNCELEME SÜRECİ

Büyükşehir Belediyesi, iş hacmi ve yapıların özellikleri gözetilerek doktor öğretim üyeleri ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturacak.

Bu komisyonlar, ilçe belediyeleri tarafından gönderilen güçlendirme taleplerini inceleyerek, güçlendirilmesi mümkün olan yapıları belirleyecek ve onaylayacak.

Onaylanan projeler, 29.02.2024 tarihine kadar ilçe belediyelerine gönderilerek güçlendirme ruhsatları düzenlenecek.

Editör: İsa Aslantaş