Kahramanmaraş Türkoğlu, asırlara yayılan bir hikayenin sahnesidir. Tecirli aşiretinin ataları, yüzyıllar öncesine dayanan bir göç serüveniyle bu topraklara adım attılar. Tombak, Nadir ve Ericek köylerinden oluşan aşiret, Çukurova ile arasında göçebe bir yaşam sürdü. Ancak, bu göçebe yaşam tarzı, çevreye zarar vermeye başlayınca, Osmanlı'nın zorunlu iskan politikalarıyla karşılaştılar. Derviş Paşa'nın önderliğinde yapılan zorlu mücadele sonucunda, Tecirliler mevcut yerlerine iskan edildi. Bazıları günümüz ilçe merkezine yerleştirilirken, o döneme ait izler hala Cumhuriyet Mahallesi'nde görülebilmektedir.

ELOĞLU'NUN RENKLERİ: MİLLİ MÜCADELE YILLARI

İlçenin eski adı Eloğlu olarak bilinir. Bu ismin kökenine dair çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bir rivayete göre, çevre sakinleri, buraya sonradan gelenleri anlatırken "Eloğlu" (yabancılar) tabirini kullanmışlardır. Bir diğer versiyona göre ise "El" kelimesi, devlet anlamına gelir ve Tecirlilerin devlet zoruyla yerleştirilmesi bu ismin oluşumunda etkili olmuştur. Tarihin derinliklerinde kaybolan bir aşk hikayesi de Eloğlu'nun adının oluşumunda rol oynamıştır. Bu hikayeye göre, bir genç kızın sivrisineklerden korunmak için "Eloğlu'na güven olmaz mı?" diye haykırmasıyla bu isim benimsenmiştir.

MÜCADELENİN İZLERİ: FRANSIZ İŞGALİ VE MİLLİ MÜCADELE

Kahramanmaraş'ta Emekli Adam 120 Çeşit Şifalı Bitkiyle Şifa Dağıtıyor! Kahramanmaraş'ta Emekli Adam 120 Çeşit Şifalı Bitkiyle Şifa Dağıtıyor!

Eloğlu, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından Maraş gibi Fransız işgaline maruz kalmıştır. Toplu katliamların yaşandığı bu dönemde, yerel halk büyük acılarla mücadele etmiştir. Ancak, 11 Şubat 1920'de Fransızlar Maraş'tan çekilirken, mezalimler sona ermemiş, çevre çeteleriyle beraber bölgeden uzaklaştırılmışlardır. Bu süreçte, yerel halkın direnişi ve Milli Mücadele ruhu, Eloğlu'nun tarihinde önemli bir yer tutmaktadır.

BİR İSİM, BİR TARİH: TÜRKOĞLU'NUN DOĞUŞU

1944 yılına kadar köy statüsünde varlığını sürdüren Eloğlu, 1944'te nahiye olmuştur. Ancak, gerçek dönüşüm 11 Şubat 1960'ta gerçekleşmiştir. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in ziyaretiyle birlikte, ilçenin adı Türkoğlu olarak değiştirilmiş ve 20 Nisan 1960 tarihinde resmi olarak Kahramanmaraş'ın altıncı ilçesi olmuştur.

TÜRKOĞLU'NUN COĞRAFYASI VE İKLİMİ

Türkoğlu, Kahramanmaraş merkezine 23 km uzaklıkta bulunmaktadır ve 705 km2'lik bir yüzölçümüne sahiptir. Deniz seviyesinden ortalama 500 metre yükseklikte konumlanan ilçe, batısında sakin dağlar ve yaylalarla çevrilidir. Kuzeybatıda Kemalim Dağları, güneybatıda ise Toros Dağları'nın devamı olan Nurdağı bulunmaktadır. İlçenin en önemli akarsuyu Aksu Nehri'dir ve tarım için büyük öneme sahiptir. Türkoğlu'nun iklimi ise Akdeniz ikliminin etkisi altındadır.