Karaküçük: Güçlü şehirler için el ele!

Karaküçük: Güçlü şehirler için el ele!

Önceki hafta yapılan 18. KMTSO Meclis toplantısının sonuç bildirgesi belli oldu.


İş adamları, belediyelere 8 başlık altında 64 maddelik bir “Şehir Eylem Planı” sundu. Planda Kahramanmaraş’ın her alanda kalkınması için görüş ve öneriler bulunuyor.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın katılımıyla gerçekleştirilen 18. KMTSO Meclis toplantısının sonuç bildirgesi açıklandı.   


“Sanayi ve Ticaret, Ulaşım, Turizm, Çevre, Kültür, Spor, İmar, Enerji Verimliliği” başlıklarında sunulan raporda, yollardan tarihi turistik mekanlara yapılacak yenilikler raporda yer aldı. Rapor hakkında bir açıklama yapan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük, özellikle büyükşehir başta olmak üzere belediyeler ile yapılacak ortak projelerle kentin daha modern hala gelmesi için çalışmalarının süreceğini belirtti. Asıl amaçlarının kentin refah seviyesi için çalıştıklarını kaydeden Karaküçük, “Kentlerin tüm kolları ile aynı anda gelişmesi ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlar. ‘Güçlü şehirler Güçlü Türkiye’ için biz bütün kurumlara görüş ve önerilerimizi sunuyoruz. Belediyelerimiz ile yakın çalışmalar gerçekleştirerek şehrimizin ekonomisini daha ileri götürmeyi istiyoruz” dedi.


8 başlık altında 64 maddelik bir “Şehir Eylem Planı”nda ise şunlara yer verildi: 


“SANAYİ VE TİCARET


Yeni ticaret ve fuar merkezi yapılması,


Yeni üretim ve ticaret alanları oluşturulması: Tomsuklu Organize Sanayi Bölgesi için yapılan çalışmaların desteklenmesi, özellikle imar ve harita konularında yaşanan sorunlara kesin çözüm üretilmesi, karma ve diğer (gıda vs.) organize sanayi bölgeleri çalışmalarına destek verilmesi,


Ayakkabı ve Saraciye Sanayi Sitesi, Ahşap İşleri Küçük Sanayi Sitesi, Konfeksiyoncular Sanayi Sitesi, Kuyumcukent gibi ihtisas sanayi sitelerinin oluşturulmasına destek verilmesi,


Mevcut Küçük Sanayi Sitesi’nin genişletilmesi için gerekli imar ve uygulama düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi,


Yeni ticari alanların üretilmesi ve sektörel ayrım yapılarak geniş alanlarda ticari sitelerin mağaza, depo, lojistik ve alışveriş alanlarının oluşturularak ticaret kapasitesinin ve sosyal donatıların artırılması


Kafum fuar merkezinin kullanıma daha elverişli hale getirilerek, ısıtma-soğutma, otopark ve diğer altyapının oluşturulması yöntemiyle aktif hale getirilmesi,


Şehir girişlerinde alışveriş alanları üretilmesi,


Kentsel pazarlama ve tanıtım çalışmalarında ortak çalışmaların artırılması,


ULAŞIM


Hızlı tren hattının merkeze bağlanması,


Havaalanı pist uzunluğunun artırılması için teknik çalışma yapılarak gerekli müracaatların yapılması,


Yeni havaalanı terminal binasının yapılması, mümkün ise havaalanı, hızlı tren ve yeni terminalin tek merkezde toplanarak şehrimizde ulaşım yönünden cazibe merkezi oluşturulması,


Havaalanına ulaşım probleminin çözülmesi, toplu taşıma hizmetlerinin artırılması,


Dinamik kavşak uygulanmasının hayata geçirilmesi, ana yollarda sinyalizasyonsuz ulaşımın sağlanması,


Kahramanmaraş-Elbistan-Kısık yolunun hızla tamamlanarak kuzey ilçelerle bağlantıların güçlendirilmesi,


Kahramanmaraş-Çağlayancerit yolunun hızla tamamlanması,


Şehir içi köprülü kavşak projelerinin hayata geçirilerek trafik akışının hızlandırılması ve güvenliğinin artırılması (Havaalanı kavşağı, Sanayi kavşağı, Ticaret ve Sanayi Odası kavşağı, Madalyalı kavşak, Ulucami kavşağı, Karamanlı kavşağı, Kültür Sitesi kavşağı, Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesi kavşağı),


Batı Çevre Yolu ile Haydarbey Mahallesi ve Üngüt Mahallesini bağlayacak Ağcalı Yoluna (Adil Erdem Beyazıt Cad.) alternatif yolların yapılarak şehir içi trafiğinin çevre yoluna kaydırılması,


Kuzey Çevre Yolunun genişletilerek trafiğin rahatlatılması,


Ulucami civarında turist otobüsleri için otopark düzenlemesi yapılarak altyapının iyileştirilmesi, çok katlı otoparkların üretilmesi,


Şehrin ana girişlerine kapılar yapılarak kent mimarisinin yansıtılması, şehir girişlerinin çevre düzenlemesinin yapılması,


Sanayi tesisleri önündeki servis yollarının standardının yükseltilmesi,


Yeni şehirlerarası otobüs terminalinin yapılması,


Havaalanı, otogar gibi tesislerin tek bir bölgede toplanarak ulaşım yerleşkesi kurulması,


Kavlaklı OSB bölgesine belediye otobüs hattının konulması,


Şehir içi otoparkların artırılması,


Erkenez-Dulkadiroğlu-Onikişubat-KSÜ Raylı Sistem Projesinin hazırlanarak hayata geçirilmesi,


Ulaşımda bütüncül anlayışın sağlanması, şehir merkezi ile şehir dışında bulunan otogar, havalimanı ve diğer tesislere toplu ulaşımın sağlanması,


TURİZM


Kentin turizm alanlarına toplu taşıma araçlarının konulması,


Germanicia antik kenti mozaiklerinin bulunduğu bölgenin kentsel dönüşüm yolu ile ortaya çıkarılması, açık hava müzesine dönüştürülerek dünya turizmine açılması,


Zeytin Ilıcası mevkiine 5 yıldızlı termal turizm alt yapısının hazırlanması, bu bölgede yeni turizm alanlarının oluşturulması,


Başkonuş bölgesinde endemik bitki örtüsü fotoğraf müzesi yapılması,


Şehir genelinde tüm turizm alanlarına altyapı kurulması (tuvalet, su, internet, otopark vs.)


Zeytin köyünün turizm köyü olarak dizayn edilmesi, savruk şelalesinin turizme kazandırılması için altyapı oluşturulması,


Andırın’daki yirmi yedi kalenin birbirine bağlantı yollarının oluşturularak turizme açılması,


Döngel Mağarası Şelalesinin turizme kazandırılması,


Turizm çalıştayı yapılarak master planları ve turizm haritasının oluşturulması,


Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen restoranlarda yöresel yemeklerin ağırlıklı olarak sunulması ve sunum niteliğinin artırılması,


Üstü açık turist otobüslerinin konularak kent gezilerinin gerçekleştirilmesi,


Yeni turizm yatırım alanlarının oluşturulması (Başkonuş, Fırnız, Yedikuyular, Karagöl vs.),


Özellikle restorasyonu yapılmış tarihi binaların çevrelerindeki alakasız ve bakımsız binaların kaldırılması ve çevre düzeni yapılarak turizm cazibesinin artırılması,


Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejik Planı kapsamında Kahramanmaraş’ın; Marka kültür kentleri, Turizm gelişim bölgeleri, Turizm gelişim koridorları, Eko-turizm bölgeleri, arasına alınması için paydaş kurumlarla ortak çalışmalar yapılması ve resmi müracaatların yapılması,


Sır Barajı ve Kılavuzlu Barajı çevresi ulaşım ve genişliği bakımından sosyal yapılaşma (restoran, otel, spor tesisleri, iskele, tekne turları vs.) konusunda çok uygun bir alan olması nedeniyle bu bölgelerin imar uygulaması ve altyapısının oluşturulması,


Gavur Gölünün kuş cenneti olarak doğaya ve turizme tekrar kazandırılması,


Yayla ve dağ turizminin desteklenmesi, şenlik organizasyonlarının yapılması,


İlimizin geleceğini belirleyecek öncelikli altyapı ve üstyapı projeleri konusunda kurumlar arası koordinasyon eksikliğinin giderilmesine katkıda bulunulması,


ÇEVRE


Özel ve belediye toplu taşıma araçlarının standardının yükseltilmesi, çevre dostu araçların sayısının artırılması,


Şehir içi yağmur suyu deşarjının yapılarak sel ve su birikintilerinin önüne geçilmesi,


Katı atık düzenli depolama tesisinin faaliyete geçirilmesi,


Kahramanmaraş Atıksu arıtma tesisi fizibilitesi ve uygulama projeleri ile renk giderim tesislerinin yapılması,


KÜLTÜR


Sosyal etkinliklerin artırılması (konser, festival, sergi, tiyatro),


Çok amaçlı aktivite alanlarının üretilmesi,


Genç nüfusun niteliğinin artırılması ve sosyal sermayenin desteklenmesi bakımından gençlik merkezleri ile TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinin kurulması,


Dulkadiroğlu ve Oniki Şubat ilçelerinde birer Kültürpark Projesi gerçekleştirilmesi,


Özellikle Dulkadiroğlu İlçesi’nde Sokak İyileştirme Projesi, Kültür Sokakları Projesi, Renk Sokakları Projesi (Çocuk Parkları, Çiçek Bahçeleri, Hobi Alanları), Botanik Park Projesi gibi projelerin hayata geçirilmesi,


Kent tarihini ortaya koyan restorasyon gibi çalışmalarda tarihi binaların çevre düzeninin yapılması ve binanın görünürlüğünü artırmaya yönelik çevre genişletme çalışmalarının yapılması,


Dulkadiroğlu ve Oniki Şubat İlçelerinde Sosyal Sermayesinin Geliştirilmesi Projesi yapılarak yabancı dil kıraathanelerinin oluşturulması,


SPOR


Halka açık kapalı spor alanlarının artırılması,


İMAR


İlimizin geleceğini belirleyecek öncelikli altyapı ve üstyapı projeleri konusunda kurumlar arası koordinasyon eksikliğinin giderilmesine katkıda bulunulması,


Çevre düzeni planı, imar planları, ulaşım master planı, su kıyı master planı gibi planların tüm ilgili kurumların uzlaşması temelinde hazırlanması,


Kahramanmaraş’ın eski mahallelerinin kentsel dönüşüm projeleri ile düzenlenmesi ve çağdaş yaşam alanlarının oluşturulması,


Kamu kurumlarının bir kampüste toplanması ve tüm altyapısının oluşturulması,


Şehrin önümüzdeki 5-10-20-50 yıllık ihtiyaçlarının belirlenmesi ve buna yönelik altyapı çalışmalarının ortak akıl ile planlanması


ENERJİ VERİMLİLİĞİ


Konutlarda Enerji Verimliliğinin Yaygınlaştırılması Projesinin gerçekleştirilmesi,


Güneş enerjisi konusunda ekonomik yatırım projelerinin hayata geçirilerek özellikle kamu binalarının kendi enerjilerini üretmesi”

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2014, 14:39
YORUM EKLE
YORUMLAR
Cencengiz
Cencengiz - 6 yıl Önce

Güçlü şehirler, önce gerçek demokrasiler STK lardan başlar Esad ,baas rejimi tek aday sülaleni stk lara dolduraraktek adayla kendini seçtirerek güçlü şehirler oluşmaz. Cemaat güçlüyken sırtını cemaata,hükümet güçlüyken hükemete dayayarak bukalemunluk yaparak da güçlü şehir olunmaz olsa olsa Güçlüler sülalasi olunur.

SIRADAKİ HABER

banner63