Sinop'un hazinesi: Bu çiçek birçok köylüyü milyoner etti... Doğadan kapış kapış toplanıyor! Sinop'un hazinesi: Bu çiçek birçok köylüyü milyoner etti... Doğadan kapış kapış toplanıyor!

Uluslararası bir araştırmaya göre, Amazon Yağmur Ormanları'nın neredeyse yarısı, kuraklık, ormansızlaşma ve yangınlar nedeniyle 2050'ye kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bilim insanları, yeni bir araştırmada Amazon Ormanları'nın yarıya yakınının bu süreçte yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

ORMAN KAYBI YÜKSEK

Amazonlar'ın yüzde 38'inin ağaçların kesilmesi, yangınlar ve aşırı kuraklık nedeniyle zarar gördüğünü belirten bilim insanları, bu oranın giderek arttığını belirtiyor. Ormansızlaşmanın ve doğal afetlerin etkisiyle, 2050'ye kadar yağmur ormanlarının yüzde 10 ila 47'sinin tahrip olabileceği öngörülüyor.

KURAKLIK TEHLİKESİ

Nem seviyelerinin bu şekilde düşmeye devam etmesi durumunda, Amazon Yağmur Ormanları'nın kurak bir alana dönüşme ihtimali giderek artıyor. Kuraklık, ormansızlaşma ve yangınlar gibi çeşitli faktörlerin bir araya gelmesi, bu eşsiz ekosistemin devamlılığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Bu durum sadece biyoçeşitlilik için değil, aynı zamanda bölgede yaşayan insanlar ve küresel iklim için de büyük bir risk oluşturuyor.

Yaşanan bu tehditler karşısında alınacak acil ve etkili önlemler, Amazon Yağmur Ormanları'nın geleceğini korumak adına hayati öneme sahip. Uluslararası işbirliği ve bilimsel çözümler, bu eşsiz ekosistemin yok oluşunu engellemek için gereklidir.