Tarım Bakanlığı fiyat dalgalanmaları için düğmeye bastı.Tarımsal ürünlerin raflardaki fiyat dalgalanmaları 4 stratejiyle kontrol altına alınacak. Tarım ve Orman Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı'nda "tarımda ürün arz güvenliğinin sağlanması" temel hedefler arasında yer aldı.

AMAÇ FİYAT DALGALANMALARINI KONTROL

"Tarım ve Orman Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Plan" da 7 amaç, 32 hedef ve 153 performans göstergesi belirledi. Tarımsal üretimde arz güvenliğinin sağlanması da temel hedefler arasına alındı.

Planda, sürdürülebilir üretimle ürün fiyatlarındaki değişimlerin kontrol altına alınması amaçlanıyor. Bitkisel üretimden hayvansal ürünlere, tarım teknolojilerinden AR-GE'ye kadar arz güvenliği stratejileri ise şöyle:

DAYANIKLI BİTKİ TÜRLERİYLE ARZ GÜVENLİĞİ

Bitkisel ürünlerde arz güvenliği, kuraklık ve aşırı stres koşullarına dayanıklı çeşitlerin geliştirilerek üretilmesiyle sağlanacak. Olumsuz iklim koşullarında dahi sürdürülebilir bitkisel üretimin sağlanması dayanıklı bitkilerle sağlanacak.

Stratejik ürünlerin üretimine yönelik planlama ve sözleşmeli tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak. Kaba yem açığının karşılanabilmesi için mera ıslah ve amenajman çalışmaları ile kaba yem üretimine verilen destekler sürdürülecek.

Gıda fiyatlarında Ramazan ayı sürprizi: Bakanlıktan zam açıklaması Gıda fiyatlarında Ramazan ayı sürprizi: Bakanlıktan zam açıklaması

Toprak ve su kaynaklarında sürdürülebilirliği sağlamak, insan ve hayvan sağlığını koruyabilmek için ise organik ve iyi tarım uygulamaları desteklenecek.

HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE 'MODERNLEŞME' DESTEĞİ

Hayvansal üretimde iklim ve çevre şartlarına adapte, yüksek verimli hayvanların ıslahına yönelik projeler geliştirilecek. Et ve süt üretiminin artırılmasına yönelik ıslah çalışmalarına hız verilecek ve üreticiler için damızlık hayvan temini sağlanacak.

Sürdürülebilir üretimi sağlamak için hayvancılık işletmelerinin yeter büyüklüğe ulaşmaları sağlanacak ve modernleştirilmesine yönelik destekler sürdürülecek.

TARIMDA YAPAY ZEKA VE UYDU İZLEME

Stratejik ürünlerde arz açığını kapatmaya yönelik sözleşmeli üretim gibi modellerde planlama ve kontrol faaliyetlerinde yapay zeka ve uydu görüntüleme sistemlerinin kullanımı yaygınlaştırılacak.

Ekonomik ömrünü tamamlamış olan makine ekipmanın yenilenmesi ve bunlardan maksimum faydanın sağlanabilmesi için destek, teşvik ve uygulamalar yürütülecek.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI AR-GE ÇALIŞMALARI

Bitkisel ve hayvansal üretimde verim ve kaliteyi artıracak Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına verilen destekler sürdürülerek, yeni bitki çeşitleri ve hayvan ırkları ıslah edilecek. Aşırı iklim olayları, kuraklık gibi şartlara dayanıklı tür ve çeşitler geliştirilecek. Tarımsal üretimin karbon salınımı, nitrat kirliliği gibi etkilerini azaltacak bitki-hayvan sağlığı, bitki besleme, hayvan besleme uygulamaları hayata geçirilecek.