İpek Medya Grubu'ndan sansür açıklaması

İpek Medya Grubu'ndan sansür açıklaması

Digitürk'un muhalif TV kanallarını susturmasına tepki gösteren İpek Medya Grubu, "Kanunsuz emir vermek de, kanunsuz emri uygulamak da suçtur" açıklamasını yaptı.Türk Telekom bünyesinde faaliyet gösteren dijital yayın platformu Tivibu'nun ardından Digitürk de Samanyolu TV, S Haber, Irmak TV, Mehtap TV, Bugün TV ve Kanaltürk gibi televizyon kanallarına sansür uygulama kararı aldı.


İpek Medya Grubu tarafından şu açıklama yapıldı:

KAMUOYUNA DUYURU


HİÇBİR MERCİ VE KURUM KESİMLEŞMİŞ BİR MAHKEME KARARI OLMAKSIZIN BASINI SUSTURAMAZ

08.10.2015 sabah saatlerinde Digiturk unvanlı digital yayın platformu Ulusal Yayın yapmakta olan Kanaltürk TV ve Bugun Tv‘nin de aralarında bulunduğu bir kısım Televizyon kanalını gerekçesi tam olarak anlaşılmayan ve “kanunsuz ve yetkisiz emir” niteliğindeki bir talimata istinaden platformdan çıkarmış ve yayınlarını kesmiştir.

Anılan Digital platformla BUGÜN TV ve KANALTÜRK TV arasında “Taşıma Sözleşmesi” düzenlenmiş ve bu sözleşme uyarınca; KANALTÜRK TV platformun 28' inci kanalından, BUGÜN TV ise platformun 48' inci kanalından yayın yapmaya başlamıştır.

Yayıncılık ilkeleri ve yasal mevzuata uygun olarak yayınlarını sürdüren Kanallarımız, zengin yayın içerikleri ile yıllardır Digiturk abonelerine ulaşmış, bu yolla belli bir izlenme oranı, izleyici kitlesi ve reyting elde etmişlerdir.

Ancak, Kanallarımız, akdettikleri Sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini bugüne değin eksiksiz, tam ve süresinde yerine getirmiş olmalarına karşın, anılan yayın platformu açıkça yasalara aykırı olarak hiçbir haklı gerekçe göstermeksizin ve tamamen  kanallarımızın izleyici kitlesi ve izlenme oranlarını engellemek maksadıyla 08.10.2015 tarihinde resmi web sitesinde yayınladığı; “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu' tarafından yapılan bir soruşturma ile ilgili olarak Şirketimize resmi bir yazı tebliğ edilmiştir. Söz konusu yazının içeriği gereği yasal zorunluluktan dolayı Kanaltürk, Samanyolu TV, Mehtap TV, S Haber (Samanyolu Haber), Bugün TV, Yumurcak TV ve Irmak TV kanalları platformumuzdan çıkarılmıştır.” şeklindeki kamuoyu duyurusuyla KANALTÜRK TV' yi ve BUGÜN TV' yi platformundan çıkartmıştır.

Yayın platformunun Kanallar aleyhine 08.10.2015 tarihinde gerçekleştirdiği "platformdan çıkarma" işlemi aşağıda yer alan Anayasa hükümlerine açıkça aykırıdır:

Haberleşme hürriyeti


MADDE 22- "Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.

Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak USULÜNE GÖRE VERİLMİŞ HÂKİM KARARI OLMADIKÇA; yine bu sebeplere bağlı olarak GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN HALLERDE de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. YETKİLİ MERCİİN KARARI YİRMİDÖRT SAAT İÇİNDE GÖREVLİ HÂKİMİN ONAYINA SUNULUR. HÂKİM, KARARINI KIRKSEKİZ SAAT İÇİNDE AÇIKLAR; AKSİ HALDE, KARAR KENDİLİĞİNDEN KALKAR".

Düşünce ve kanaat hürriyeti


MADDE 25- "HERKES, DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİNE SAHİPTİR.

Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz".

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti


MADDE 26- "HERKES, DÜŞÜNCE VE KANAATLERİNİ SÖZ, YAZI, RESİM VEYA BAŞKA YOLLARLA TEK BAŞINA VEYA TOPLU OLARAK AÇIKLAMA VE YAYMA HAKKINA SAHİPTİR.

....HABER VE DÜŞÜNCELERİ YAYMA ARAÇLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER, BUNLARIN YAYIMINI ENGELLEMEMEK KAYDIYLA, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz".

Basın ve yayımla ilgili hükümler


Basın hürriyeti

MADDE 28- "BASIN HÜRDÜR, SANSÜR EDİLEMEZ".

Yukarıdaki Anayasa hükümleri çerçevesinde; ilgili platformun herhangi bir kesinleşmiş mahkeme kararı olmaksızın, yalnızca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu' ndan gönderilen bir yazıyı gerekçe göstererek, Kanallarımızı platformundan çıkarması işlemi;

•    Anayasa'nın 22. maddesindeki, "USULÜNE GÖRE VERİLMİŞ HÂKİM KARARI OLMADIKÇA haberleşme engellenemez" hükmüne açıkça aykırıdır.

•    Anayasa'nın 25. maddesindeki, "HERKES, DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİNE SAHİPTİR" hükmünü ihlal etmektedir.

•    Anayasa'nın 26. maddesindeki, "HERKES, DÜŞÜNCE VE KANAATLERİNİ SÖZ, YAZI, RESİM VEYA BAŞKA YOLLARLA TEK BAŞINA VEYA TOPLU OLARAK AÇIKLAMA VE YAYMA HAKKINA SAHİPTİR" hükmünü ihlal etmektedir.

•    Anayasa'nın 28. maddesindeki, "BASIN HÜRDÜR, SANSÜR EDİLEMEZ" hükmünü ihlal etmektedir.

Ayıca, bilindiği üzere; kanunsuz emirleri uygulamak suçtur. Muhtevası, uygulanması suç teşkil eden emir kanunsuz emirdir. Kanunsuz emir vermek de, kanunsuz emri uygulamak da suçtur.

Anayasa'nın "Kanunsuz emir" kenar başlıklı 137. maddesi, “Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz.”

“KONUSU SUÇ TEŞKİL EDEN EMİR, HİÇBİR SURETLE YERİNE GETİRİLMEZ; YERİNE GETİREN KİMSE SORUMLULUKTAN KURTULAMAZ.”

Anayasaya paralel yasal düzenlemelere göre de, konusu suç teşkil ediyorsa o emir asla yerine getirilmez.

Ancak Türkiye'nin ilk ve en büyük görsel ve işitsel yayıncılık digital platformu olduğunu iddia eden ve bu suretle de kamusal bir görev icra eden platform, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gönderilen kanunsuz emir/talimat/yazının içeriğinde belirtilen işleme dair hiçbir hukuki değerlendirme, sorgulama yapma gereği dahi duymaksızın ve yine herhangi bir yasal itirazda bulunmaksızın aynı gün ve bildirimsiz olarak yerine getirmesi ve bu suretle de özgür yayın yapan Kanallarımızı; yasaları Anayasa'yı ve Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi'ni ihlal ederek platformundan çıkartması bu kurumunda açıkça kanunsuz emir olduğu sabit olan bir talimata bilerek ve isteyerek uyduğunu  göstermektedir.

Kanunda ve yargı kararlarında da belirtildiği üzere; hiçbir somut belge ve bilgi bulunmadan birinin suçlu ilan edilmesi ve masumiyet karinesinin ihlali Türk Ceza Kanunu kapsamında da suç teşkil etmektedir. Anılan yazının içeriğini bildirmeden ve bu kanunsuz talimata itiraz sürecini beklemeksizin, ilgili Kanallar'ı platformundan çıkarması masumiyet karinesinin açık ihlalini oluşturmakta ve ilgili Kanallarımızı kamuoyuna da suçlu gibi göstermektedir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, Anayasa'ya (md. 22, 25, 26, 28 ve 137ve yasal düzenlemelere açıkça aykırılık teşkil eden bu sansürleme, suçlama ve engelleme işleminden ve bu sansürleme işlemine talimatı veren savcılık makamının bu kararlarından hukuki ve cezai olarak sorumlu oldukları ve olacakları, bu hususta hem ilgili kanunsuz emri veren mercilere karşı ve hem de bu kanunsuz talimatı itirazsız yerine getiren ilgili digital platforma karşı iç yargı yolları ve uluslararası yargı yolları dahil olmak üzere her türlü hukuki mücadelenin tarafımızca verileceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.

İpek Medya Grubu
Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2015, 06:01
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner63