Avrupa Birliği'nin en önemli bütçeli programlarından biri olan Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı, Türkiye'nin katılımıyla gençlere odaklanan projelere ayrı bir bütçe tahsis ediyor.

Program, 2021-2027 döneminde 281,4 milyon Euro bütçesiyle dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş'ın da içinde bulunduğu 21 ilde çağrıya başvurabilecek kamu kurumları, belediyeler, sektör kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri, dernekler, vakıflar, birlikler, sivil toplum kuruluşları, KOBİ'ler ve diğer özel kurumlar ile uluslararası kuruluşlar bu fırsattan yararlanabilecek.

GENÇLERİN DOĞRUDAN KATILIMI HEDEFLENİYOR

Program, 2021-2027 döneminde gençlere yönelik çığır açan bir adım atarak projelere gençlerin doğrudan katılımını teşvik ediyor.

Bu kapsamda gençlerin yönetimindeki kurumlar veya gençlik alanında faaliyet gösteren kuruluşlar projelere dahil edilerek gençlerin proje geliştirmesi ve yönetmesi amaçlanıyor.

Başvurular için belirlenen iki temel kriterden biri, yönetim kadrosunda 18-30 yaş aralığındaki yöneticilerin çoğunluğunu içermesi veya gençlerin yararına çalışan iki faydalanıcının ortaklık kurması.

interreg-next-akdeniz-havzasi-sinir-otesi-isbirligi

ÜÇ ÖNCELİK ALTINDA PROJELER

Program, gençlerin liderliğinde sunulacak projeleri 3 farklı öncelik altında değerlendirecek. İlk öncelik, KOBİ'lerin sürdürülebilir büyüme ve rekabetçiliğin artırılması; ikinci öncelik, enerji verimliliğinin teşvik edilmesi, çevre dostu uygulamalar ve iklim değişikliği ile mücadele; üçüncü öncelik ise sağlık hizmetlerine eşit erişim ve sosyal kapsayıcılığın sağlanması.

BAŞVURU VE SON BAŞVURU TARİHLERİ

Programa başvuracak projeler için proje başına belirlenen bütçe üst limiti 3 milyon Euro'dur. Gençleri de içeren projeler için ise bu limit 1.2 milyon Euro'dur. Fransa, Yunanistan, İtalya, Malta, Portekiz, İspanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Cezayir, Mısır, İsrail, Filistin, Ürdün, Lübnan ve Tunus gibi ülkelerle proje ortaklıkları geliştirilmesi beklenirken, en az bir AB üyesi ve bir AB üyesi olmayan ülkeden oluşan ortaklıklar teşvik ediliyor.

Fatih Mehmet Ceyhan, proje ve vaatlerini açıkladı Fatih Mehmet Ceyhan, proje ve vaatlerini açıkladı

Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı'na başvuruların son tarihi 28 Mart 2024'tür. Bu süre içinde katılımcılara yönelik çeşitli eğitimler, bilgilendirme toplantıları ve ortaklık forumları düzenlenecektir. Hazırlanacak projelerin süresi 24 ile 36 ay arasında olacak ve 2024, 2025 ve 2026 yıllarında üç ayrı çağrı daha yapılacaktır.