Kahramanmaraş'ta savunma sanayi atağı: Yeni yatırımlar kapıda! Kahramanmaraş'ta savunma sanayi atağı: Yeni yatırımlar kapıda!

Bilindiği üzere resmi gazetenin bugünkü sayısında KSÜ Rektörülüğüne sehven İsmail  Bakan’ın atadığı belirtilmişti. İsmail Bakan’ın İstiklal Üniversitesine rektör olarak atandığı öğrenildi.

Resmi gazete mükerrer sayısında İsmail Bakan’ın rektörlüğünün Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olarak sehven yazıldığını ve İstiklal Üniversitesi olarak düzelttiğini belirten yayınını yeniledi.

Editör: TE Bilisim