Kira uyuşmazlıklarında yeni bir dönem başlıyor. 1 Eylül itibariyle, kira tespiti, tahliye, uyarlama davaları ve kira sözleşmesi kaynaklı ihtilaflar da dahil olmak üzere, kira uyuşmazlıklarına ilişkin tüm davalarda zorunlu arabuluculuk süreci başlayacak.

TÜM DAVALARDA ARABULUCU ZORUNLU OLACAK

Sabah gazetesinin haberine göre, 1 Eylül ve sonrasında açılacak olan yasal düzenleme, kira uyuşmazlıklarıyla ilgili tüm davalarda arabulucunun zorunlu hale gelmesini öngörüyor. Bu yeni düzenlemeye göre, kira uyuşmazlıklarıyla ilgili davalarda arabulucuya başvurmak zorunlu hale gelecek.

Kuzey Kıbrıs 2024 asgari ücret ne kadar? Kuzey Kıbrıs 2024 asgari ücret ne kadar?

Başvurular, dava açılacak yetkili mahkemenin bulunduğu adliyedeki arabuluculuk bürolarına veya yetkilendirilmiş sulh hukuk mahkemelerine yapılacak. Arabuluculuk süreci sonucunda kira artışı konusunda anlaşma sağlanamazsa, dava açılsa bile sözleşmelerdeki üst sınır yüzde 25'i aşamayacak.

kiraci-ve-ev-sahibi-arasinda-yasanan-anlasmazliklar-son-bulacak-arabuluculuk-yarindan-itibaren-devrede

ARABULUCU ÜCRETİ ÖDEME ZORUNLULUĞU

Arabuluculuk hizmetleri sadece kira uyuşmazlıklarıyla sınırlı kalmayacak. Dava açılması durumunda, arabulucuya başvurmayan taraf, sonuç ne olursa olsun, arabulucu ücreti ve yargılama giderlerini tamamen ödemek zorunda olacak.

BAŞVURU VE SÜREÇ DETAYLARI

Arabulucuya başvurular, dava açılacak mahkemenin bulunduğu adliyedeki arabuluculuk bürolarına yapılacak. Tarafların ayrı ayrı görüşmeleri sağlanarak uyuşmazlık hakkında bilgi alınacak ve ardından taraflar arasında bir toplantı düzenlenecek. Uygun bir çözüm bulunursa, arabulucu ve taraflar arasında hazırlanan anlaşma tutanağı imzalanacak.

Bu tutanak, mahkeme ilamı niteliği taşıyacak ve örneği taraflara verilecek. Kira uyuşmazlıklarının 3 hafta içinde çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Uyuşmazlık devam ederse, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tarifeye göre taraflardan ücret alınacak.

UZLAŞMA SAĞLANAMAZSA

Eğer arabuluculuk sürecinde taraflar arasında uzlaşma sağlanamazsa, bir "uzlaşmazlık tutanağı" düzenlenecek. Bu tutanağı taraflar imzalayacak. Taraflardan biri imza atmaktan kaçınırsa, arabulucu bu belgeyi kendisi imzalayacak. Dava açabilmek için bu imzalı tutanak gereklidir. Mahkemeler, bu tutanakları inceleyerek davayı devam ettirebilecek.

DAVA AÇMA SÜRECİ

Görüşmeler sonucunda uzlaşma sağlanamadığında, bir tutanak hazırlanacak ve dava açacak taraf bu tutanağı dava dilekçesine ekleyerek dava açabilecek. Bu uygulama, arabuluculuğa başvurmayı zorunlu hale getiren düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan davalarda ve 1 Eylül'e kadar açılan davalarda geçerli olmayacak.

TARAFLARIN ARABULUCUYA GELMEMESİ DURUMU

Arabulucu atanmasına rağmen taraflardan biri veya her ikisi de arabulucuya gelmezse, bu durumda nasıl bir süreç izleneceği belirtilmemiştir. Tarafların arabulucu sürecine katılmamalarının yasal sonuçları hakkında daha fazla bilgi gerekebilir.