Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının son çeyrek büyüme oranlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) değeri, yılın dört çeyreğinin toplamı esas alındığında, önceki yıla kıyasla %4,5 oranında bir artış gösterdi.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR

Ekonomik değerlendirmelerde bulunan TÜİK, üretim yöntemine göre hesaplanan GSYH'nin cari fiyatlarla önceki yıla oranla %75 artışla 26 trilyon 276 milyar 307 milyon TL'ye ulaştığını belirtti. Bu artışla birlikte, kişi başına düşen milli gelir cari fiyatlarla 307 bin 952 TL, ABD doları cinsinden ise 13 bin 110 olarak hesaplandı.

EKONOMİK FAALİYETLERDEKİ ARTIŞ

GSYH içerisinde yer alan çeşitli ekonomik faaliyetlerin katkıları incelendiğinde, finans ve sigorta faaliyetlerinin katma değeri %9, inşaat sektörü %7,8 ve hizmetler sektörü %6,4 oranında artış gösterdi. Diğer taraftan, tarım sektörü %0,2 oranında bir azalma yaşadı.

ÇEYREKLİK EKONOMİK BÜYÜME

2023 yılının dördüncü çeyreğinde, GSYH'nin ilk tahminlerine göre, önceki yılın aynı dönemine göre %4 oranında bir artış kaydedildi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise, bir önceki çeyreğe kıyasla ekonomi %1 büyüdü.

Toptaş: Tüm Hemşehrilerimize Teşekkür Ediyoruz Toptaş: Tüm Hemşehrilerimize Teşekkür Ediyoruz

TÜKETİM HARCAMALARINDA ARTIŞ

Yerleşik hanehalkının nihai tüketim harcamaları, 2023 yılında bir önceki yıla göre %12,8 oranında arttı. Bu artışla birlikte, hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %59,1'e ulaştı.

DIŞ TİCARET DENGESİ

2023 yılında, bir önceki yıla göre, mal ve hizmet ihracatında %2,7 oranında bir azalış yaşanırken, ithalat %11,7 oranında arttı. Bu dönemde dış ticaret dengesi, ihracatın ithalata oranla daha düşük bir artış göstermesiyle etkilendi.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNDEKİ ARTIŞ

İşgücü ödemeleri, 2023 yılında bir önceki yıla göre %116 oranında bir artış gösterdi. Bu artış, işgücü ödemelerinin GSYH içindeki payının %26,3'ten %32,8'e yükselmesine neden oldu. Aynı dönemde net işletme artığı/karma gelir %49,2 oranında artış gösterdi.