Şimşek'ten Ekonomide Devrim: Yeni Model ve Tasarruf Önlemleri Açıklandı Şimşek'ten Ekonomide Devrim: Yeni Model ve Tasarruf Önlemleri Açıklandı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kredi kartı kullanmayan veya kullanmasına engel durumları bulunan vatandaşlara yönelik maaş promosyonlarıyla ilgili önemli bir tavsiye kararı verdi.

KDK'nin aldığı karara göre, sağlık kuruluşlarında çalışanlara ödenmesi gereken para puanlarının, kredi kartı kullanımına engel durumu nedeniyle hesap kartları üzerinden yapılması gerektiği önerildi.

MAAŞ PROMOSYONU ENGELİ: ZONGULDAK'TA BİR SAĞLIK ÇALIŞANININ MAĞDURİYETİ

KDK'nin kararının ardında, Zonguldak'ta bir sağlık kuruluşunda çalışan bir kişinin yaşadığı mağduriyet yer alıyor.

Bu vatandaş, kredi kartını kullanmama ya da kullanamama durumunu gerekçe göstererek maaş promosyonunun parçası olan para puanının ödenmediğini belirtti.

Yapılan girişimler sonuçsuz kalınca, mağdur kişi KDK'ye başvuruda bulundu.

KDK'DEN ÇARPICI TAVSİYE: PARA PUANLARI BANKA KARTLARINA YÜKLENSİN

Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuruyu detaylı bir şekilde inceledikten sonra para puan tutarlarının kişilerin banka kartlarına yüklenebileceği halde, banka tarafından hukuki bir gerekçe olmadan ödemenin yapılmadığını tespit etti.

KDK, bu duruma ilişkin olarak hak sahiplerine para puan ödemelerinin banka kartları üzerinden yapılması yönünde kesin bir tavsiye kararı verdi.

ANAYASA'YA AYKIRI İŞLEM: MÜLKİYET HAKKI İHLALİ

KDK'nin kararında, para puanlarının promosyon bedelinin bir parçası olduğuna vurgu yapılarak, Anayasa'da güvence altına alınan "mülkiyet hakkı" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Kararda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Başvuranın iddiaları, idarenin açıklamaları, ilgili mevzuat hükümleri ile tüm dosya kapsamındaki bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde başvurana promosyon tutarının bir parçası olan, 2023 yılı ocak ayında yüklenmesi gereken ve halihazırda kredi kartına sahip olan başvuranın kredi kartına para puan tutarının yüklenmemesi işleminin hukuka, hakkaniyete ve eşitlik ilkesine uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır."