MHP Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, 5 Aralık'ta 'Dünya Kadın Hakları Günü' dolayısıyla önemli bir mesaj yayınladı.

Doç. Dr. Dora, Türk kadınının tarih boyunca toplumsal, devlet ve mesleki alanlardaki etkin rolünü vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Türk kadını toplumun temel taşını oluşturan ailedeki rolünden, devlet yönetimindeki etkinliğine çeşitli mesleklerdeki maharetinden vatan savunmasındaki şerefli hizmetlerine kadar pek çok alanda görünürlüğü yüksek bir mertebede kendisini konumlandırmıştır. Türk milletinin sevincinde ve tasasında, merhametinde ve kıvancında yani benliğinin tam merkezinde Türk kadının emeği ve azminin izlerini görmek mümkündür. 

İstiklal Harbimize müteakiben kurulan Türkiye Cumhuriyeti Türk kadının tarih boyunca hem toplum hem de devlet içerisindeki üstlenmiş olduğu rolün önemini tasdikleyen reform hamlelerini, sözde çağdaş pek çok ulus devletten önce 1930’lu yılların başından itibaren gerçekleştirmiştir. 1930 yılında çıkarılan yasalar ile öncelikle mahalli idareler seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclislerine seçilme hakkına sahip olan Türk kadınına Anayasa’da ve seçim kanununda yapılan değişiklikler ile 5 Aralık 1934 tarihi itibariyle genel seçimleri kapsayacak olan seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. 

Kahramanmaraş'ta nefessiz kalan genci suni teneffüsle hayata döndürdü Kahramanmaraş'ta nefessiz kalan genci suni teneffüsle hayata döndürdü

Türk kadını evde, okulda, fabrikada, iş yerinde, cephede, laboratuvarda, hastanede, yardım faaliyetlerinde, mecliste ve daha pek çok sahada defalarca başarısını ve milli mefkureye olan eşsiz katkısını ispat etmiştir. Unutulmamalıyız ki kadının yükselişi toplumun yükselişidir.  Bu sebeptendir ki Türk kadının kendi benliği ve emeği ile kazanmış olduğu hakları koruduğumuz ve önemini vurguladığımız gibi onun uğradığı ya da uğrayabilme ihtimali olan haksızlıklara, şiddete, istihdam mahrumiyetine ve mobinge de karşı durmalıyız. Ülkemizin ihtiyacı olan barış ve huzur içinde üretmeye, paylaşmaya, yaşamaya kadınlarımızın emeklerinin kattığı değerler sayesinde ulaşabileceğimizi de unutmamalıyız. 

Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 89. Yıldönümünde Türk kadının bu güzel vatanı ayakta tutmak adına yapmış olduğu tüm fedakarlıklar önünde saygı ile eğilirken gelecek neslin yine Türk kadının omuzlarında yükseleceğine dair umudumu tekrar dile getiriyorum.  "

Editör: İsa Aslantaş