Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi, Kahramanmaraş il merkezine 22 km uzaklıktadır ve aynı zamanda Gaziantep'e 74 km, Osmaniye'ye 86 km, Adana'ya 120 km ve Mersin'e ise 200 km uzaklıktadır. Bu coğrafi konumuyla Türkoğlu, bölgedeki önemli bir merkez olarak dikkat çekmektedir.

turkoglu-park

TARİHİ

Türkoğlu'nun tarihi, Oğuzların Avşar boyu Tecirli aşiretinin yerleşimine dayanır. Tecirli aşireti, Osmanlı döneminde zorunlu iskana tabi tutularak yerleşik bir yaşama geçirilmiştir. Tecirliler, uzun mücadeleler sonucu mevcut yerlerine yerleştirilmişlerdir ve bir kısmı bugünkü Türkoğlu ilçe merkezine yerleştirilmiştir.

İlçenin eski adı "Eloğlu"dur ve bu ismin kökeni çeşitli söylentilere dayanır. Bu söylentilerden birine göre, bölgeye sonradan yerleşenler "El oğlu" adını vermiştir, çünkü "El" kelimesi "devlet" anlamına gelir ve Tecirlilerin devlet zoruyla yerleştirildiği düşünüldüğünden "Eloğlu" kelimesi "devlet oğlu" anlamına gelir.

turkoglu__

Başka bir ilginç söylentiye göre, Maraş'tan kaçan bir genç ve kız, ilçe merkezinin alt kısmına saklanır. Ancak bataklık bir bölge olduğu için sivrisineklerin saldırısına uğrarlar. Genç, yiyecek almak için Maraş'a gider, ancak dönüşü uzun sürer ve kız sivrisineklerden zarar görür. Kız ağlayarak "Eloğluna güven olmaz mı?" der ve bu olayın geçtiği yere "Eloğlu" denir.

Tarih boyunca Eloğlu, Maraş ile aynı güzergahta olduğu için Fransız işgali ve toplu katliamlara maruz kalmıştır. Ancak 12 Şubat 1920 tarihinde Fransızlar bölgeden uzaklaştırılmıştır. Eloğlu, 1944 yılına kadar köy statüsünde kalmış ve 1944 yılında nahiye olmuştur. 1960 yılında ise ilçenin ismi "Türkoğlu" olarak değiştirilmiş ve Kahramanmaraş ilinin altıncı ilçesi olmuştur.

at-ciftligi

Yazar Şakar, Türk Edebiyatı’nda Öykücülüğü Anlattı Yazar Şakar, Türk Edebiyatı’nda Öykücülüğü Anlattı

GENEL

Türkoğlu İlçesi, Akdeniz bölgesinde yer almaktadır ve denizden ortalama 500 metre yüksekliktedir. Batısında düşük dağlar ve yaylalık alanlar yaygındır. Kuzeybatısında Kemalim Dağları, Güneybatısında ise Toros Dağları'nın devamı olan Nurdağı bulunur. İlçe, Nurdağı'nın doğu kenarına uzanır ve en önemli akarsuyu Aksu Nehri'dir. Ayrıca İmalı Deresi, ilçe merkezinden geçerek Aksu Nehri'ne dökülür. Türkoğlu, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunduğu için deprem riski yüksek bir ilçedir. Son deprem ise 1513 yılında yaşanmıştır.

TÜRKOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU

Türkoğlu'da bulunan Türkoğlu Meslek Yüksekokulu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne bağlıdır.

TÜRKOĞLU'NDA GEZİLECEK YERLER

GAVUR GÖLÜ

Türkoğlu ilçesinde yer alan arazi, yakın zamana kadar "Gavur Gölü" olarak bilinirdi, ancak günümüzde "Sağlık Ovası" olarak adlandırılır. Bu bölgeyi ziyaret etmek isterseniz, Adana yolundan Türkoğlu Minehöyük mahallesi yönüne dönün ve devasa kanalların her iki tarafında bulunan göle ulaşmak için bu yolları takip edin.

Ovanın uzunluğu 30 km ve genişliği 8-10 km'dir ve deniz seviyesinden 480 metre yüksekliktedir. Ovanın tabanı, milyonlarca yıl önceki bitki ve hayvan fosilleriyle doludur. 1950'li yıllardan itibaren sıtma ile mücadele ve tarım alanları oluşturmak için çaba harcanmıştır.

Büyük kanallar aracılığıyla göl suyu, Aksu Nehri ve Ceyhan Nehri'ne bağlanmıştır. Kurutma işlemleri 1966 yılında tamamlanmış ve kurutulan arazi tarım alanlarına dönüştürülmüştür. Gavur Gölü, göç sırasında birçok kuş türü için konaklama alanı sağlar. Ülkemizde bulunan 450 kuş türünden 239'u burada konaklamaktadır. Ayrıca, Gavur Gölü bataklığında M.Ö. 1400'lü yıllara ait olduğu tahmin edilen iki antik fil iskeleti bulunmuş ve hala Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir.

Öte yandan Türkoğlu'nda Karapınar Su Parkı ve At Çiftliği gibi gezilecek yerlerde bulunmaktadır.

gavur-golu