Bugün itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanan yeni doğal gaz yönetmeliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe girdi. Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği, 23 Kasım 2023 tarihinde duyurulmuş ve detaylarıyla bugünden itibaren geçerli olmaya başlamıştır.

MUAYENE USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ

Bakanlık tarafından hazırlanan bu yönetmelik, elektrik, su ve gaz sayaçlarının muayene işlemleri ile ilgili detayları içermekte olup, bu konuda usul ve esasları belirlemektedir. Bu çerçevede, sayaç muayenelerinin kim tarafından, nerede ve nasıl yapılacağı, ayrıca uygulanacak idari cezalar net bir şekilde belirlenmiştir.

CHP'li adayın Türkmen çocuklar için söyledikleri olay oldu CHP'li adayın Türkmen çocuklar için söyledikleri olay oldu

ÇEŞİTLİ MUAYENE TÜRLERİ

Yeni yönetmeliğe göre, doğal gaz, su ve elektrik sayaçları çeşitli muayene türlerine tabi tutulacaktır. İlk muayene, ani muayene, şikayet muayenesi, periyodik muayene ve stok muayenesi gibi farklı muayene çeşitleriyle, sayaçların güvenliği ve doğruluğu sağlanacaktır.

HİZMET ÜCRETİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN ÖDENECEK

Elektrik, su ve gaz sayaç muayeneleri, bakanlık tarafından anlaşılan servisler tarafından gerçekleştirilecek ve bu hizmet karşılığında vatandaşlar tarafından ödenecek bir ücret bulunmaktadır.

DAMGALANAN OLUMSUZ RAPORLU SAYAÇLAR

Muayene sonucunda olumlu bir rapor alan sayaçlar, damgalanarak kullanıma uygun hale getirilecektir. Ancak muayene sırasında sayacın tip onayı olmadığı veya tip onayını etkileyecek bir değişiklik tespit edilirse, ilgili sayacın muayenesine devam edilmeyecek ve gerekli işlemler başlatılacaktır.

İDARİ PARA CEZALARI

Yönetmelik kapsamında, 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında piyasaya sürülmüş veya bu dönem içinde son muayenesi gerçekleştirilmiş gaz iletim şebekesinde veya doğrudan iletim şebekesine bağlı gaz sayaçlarına dair bir liste, kullanıcılar tarafından ilgili il müdürlüğüne şubat ayının sonuna kadar iletilmelidir. Bu süre içinde işlem yapamayan vatandaşlara damga süresi geçmiş sayaç kullanımı nedeniyle idari para cezası uygulanacaktır. Sayaçlar, 2025 yılı sonuna kadar sökülüp, geçerli bir muayenesi olan sayaçlarla değiştirilmelidir.