Merkez Bankası Verilerine Göre Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç Durumu

Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borcu Artış Gösterdi

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre Haziran ayında yüzde 9,2 oranında artarak 162,8 milyar dolara yükseldi. Bu durum, uzun vadeli olup vadesine 1 yıl veya daha az kalmış 43,4 milyar dolarlık dış borcun da hesaba katılmasıyla, önümüzdeki bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borç miktarının toplamda 206,2 milyar dolara ulaştığını gösterdi.

Bankalar ve Diğer Sektörler Arasındaki Dış Borç Farklılıkları

2023 yılının Haziran ayı itibarıyla, Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku 2022 yıl sonuna kıyasla yüzde 9,2 oranında artarak 162,8 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,7 oranında artarak 64 milyar dolara yükseldi. Diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 0,8 oranında artışla 54,5 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Bankaların Yurt Dışı Kredileri Artış Gösterdi

Bankaların yurt dışından sağladığı kısa vadeli krediler, 2022 yıl sonuna göre yüzde 6,9 oranında artarak 11,5 milyar dolar seviyesine yükseldi. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları yüzde 5,6 oranında azalarak 20,4 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 9,0 oranında artarak 18,3 milyar dolar oldu. Bunun yanı sıra, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 5,0 oranında artışla 13,8 milyar dolara ulaştı. Diğer sektörler altında bulunan ithalat borçları ise yüzde 0,1 oranında azalışla 48,7 milyar dolar düzeyine indi.

Kamunun Borcu Artarken Özel Sektörün Borcu Azaldı

Borçlara bireysel olarak bakıldığında, kamu sektörünü oluşturan kamu bankalarının kısa vadeli borcu yüzde 7,6 oranında artarak 31,1 milyar dolara ulaştı. Öte yandan, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0,1 oranında azalarak 87,4 milyar dolar seviyesine geriledi.

Alacaklı Bazında Dış Borçlar ve Döviz Kompozisyonu

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 19,9 oranında artarak 89,1 milyar dolar seviyesine yükseldi. Parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar ise yüzde 2,1 oranında azalarak 72,4 milyar dolar düzeyine geriledi. Kısa vadeli tahvil ihraçları 2022 yıl sonundan bu yana 969 milyon dolara yükseldi. Resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar ise 268 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Döviz Kompozisyonu ve Toplam Borç

2023 Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu incelendiğinde, yüzde 48,2'sinin dolar, yüzde 25,1'inin euro, yüzde 9,3'ünün Türk Lirası ve yüzde 17,4'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Memur ve emekliler dikkat! Zam için üçüncü veri açıklandı Memur ve emekliler dikkat! Zam için üçüncü veri açıklandı

Toplam Kısa Vadeli Borç Durumu

2023 Haziran sonuna gelindiğinde, orijinal vadesine bakılmaksızın 1 yıl veya daha az süreli kalan dış borçlar değerlendirildiğinde, Türkiye'nin toplam kısa vadeli dış borcu 206,2 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu borcun 16,6 milyar dolarlık bölümü, yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklerine olan borçlardan oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,8, Merkez Bankası'nın yüzde 21,5, özel sektörün ise yüzde 58,7 oranında paya sahip olduğu görüldü.