1-Büyük devlet sözle olunmaz. Çok konuşarak hiç olunmaz. Dünya ölçeğinde yeni vizyon ve misyon üstlenmek gerekir.

2-Büyük devlet olmanın şartı, kendi içinde maddi ve manevi birliğini tam ve kâmil anlamda sağlamakla mümkün olur.

3-Büyük devlet, tarımını geliştirmiş, tarımsal üretimini en üst düzeye çıkarmış, sanayisini kurmuş, dışa bağımlı olmaktan çıkarak olur.

4-Köylüsü, şehirlisi, sanayicisi çok üreterek, az tüketerek, depoları dolu, ihracatı ithalatından büyük olmakla büyük devlet olunur.

5-Silahlı kuvvetleri dünya ölçeğinde operasyon yapacak, bilgi, teknik, taktik, stratejik komutanlık öğelerini üzerinde taşırsa, büyük devlet olunur.

6-Yer altı ve yer üstü kaynaklarını en iyi kullanan, evrensel üretim kapasitesinde üretim yapan fabrikalara kavuşmakla olabilir.

7-"Sosyal barışı sağlamış, din-devlet, devlet-toplum, aydın-devlet, aydın- toplum arasındaki pürüzlerin giderildiği" bütün bunlar evrensel barış kurallarına göre oluşturulduğunda, büyük devlet olunabilir.

8-Bütün bunların sağlandığı "adalet mülkün temelidir" veya" devlet adaletle ayakta durur " evrensel gerçeğinden yola çıkarak "Fırat kenarında bir koyunu kurt kaparsa, Allah onun hesabını Ömer'den sorar" anlayışının çizdiği bir bakışla olur.

9-"Bir insana, bir topluma, bir millete olan kininiz, sizi adaletli olmaktan alıkoymasın" ilahi buyruğu beyinlerde ve gönüllere yerleştiğinde büyük devlet olunabilir.

10-Dağdaki çoban ile en üst makamdaki insanın, toplumsal olaylarda asgari birlikteliğinin sağlandığı, yönetenlerin benim değil devletimin, milletimin dediği, bütün hedefin insanının refah ve mutluluğuna yöneldiği zaman büyük devlet olunur.

11-Ülkeyi yönetenler; kendilerine göre değil, toplumun huzuru ve güvenliği için kanunları çıkardıklarında büyük devlet olunabilir.

12-Ülkeyi yöneten insanların "büyük vizyon, misyon sahibi olduklarında" bulundukları bölgenin mitolojisinden, insanlarının sos yo-politik, sos yo-ekonomik kültürlerini bildiklerinde büyük devlet olunur.

13-Büyük devlet olabilmek güçlü bir ekonomiye, bilimsel düşünen beyinlere, dünya politikasını iyi bilen hariciyecilere, gelişmiş teknoloji ile her türlü silah, hava araç gereç ve malzemesini kendi üreten silahlı kuvvetlere sahip, milli politikaları uygulayabilecek “uzak görüşlü" devlet adamlarına sahip olunduğunda büyük devlet olunabilir.

14-Hukuk devleti olmadan, büyük devlet olunmaz.                 

Netice itibarıyla "İster isen sulh-u selâh hazır ol cenge" anlayışı olmadan büyük devlet olunamaz.

Bunların dışında söylenecek sözlerde var tabi. Önemli olan işin gerçeğini kavrayıp, en doğru yoldan gitmektir. Bunları yaptığımız zaman BÜYÜK DEVLET OLURUZ.

MUSTAFA YOLCU