Yaklaşık 32 milyon işçiyi doğrudan etkileyecek önemli bir gelişme yaşanıyor.

Türkiye’de çalışma saatleri ve izin ücretleri konusunda kapsamlı düzenlemeler yapılacak. Beştepe'de gerçekleştirilen Türk İş Kanunu Hazırlık Toplantısı'nda, Anayasa hükümlerinin yanı sıra, çalışma hayatını düzenleyen 20 farklı kanunda değişiklikler yapılması planlanıyor.

KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

Elde edilen bilgilere göre bu düzenlemeler; 1952 tarihli Basın İş Kanunu, 1967 tarihli Deniz İş Kanunu gibi mevcut yasaların revize edilmesini içerecek.

Yeni emeklilerin maaşına milli gelir zammı belli oldu Yeni emeklilerin maaşına milli gelir zammı belli oldu

Bu değişikliklerle, işçilerin çalışma şartları ve hakları daha net bir çerçeve içerisine alınacak.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN DÜZENLEMESİ

Özellikle genel izin ücretinin ödenmemesi sorununa yönelik yaşanan problemlerin çözümü için yıllık ücretli izin hükümlerinde düzenlemeler yapılacak.

Bu düzenlemeler, işçilerin izin haklarının daha iyi korunmasını amaçlıyor.

İŞTE YENİ DÜZENLEMELER

Bu yeni düzenlemeler, işçilerin haklarının korunmasına yönelik önemli adımlar içeriyor:

  1. Ücretini tam ve zamanında ödemeyen işverenlere uygulanacak cezalar artırılacak.
  2. Ücretlerin hesaplanma yöntemi (günlük ya da maktu) açıkça belirlenecek.
  3. Genel izin ücreti ödenmemesi durumunda uygulanacak idari cezalar netleştirilecek.
  4. Esnek çalışma modelleri daha net bir şekilde tanımlanacak.
  5. Çocuk işçilerin haklarını koruyan mevzuatta önemli düzenlemeler yapılacak.

Bu düzenlemelerin, Türkiye’deki çalışma hayatının kalitesini artırması ve işçi haklarının daha etkin korunmasını sağlaması bekleniyor.