Cumhurbaşkanı Gül, rektör atamalarını yaptı

Cumhurbaşkanı Gül, rektör atamalarını yaptı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 21 üniversiteye rektör atadı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından;

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe'yi, (Aslen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden olup, atama kararı hemşehrileri tarafından sevinçle karşılandı.)

Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal Taluğ'u

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hikmet Koçak'ı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kadri Özçaldıran'ı,

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlyas Dökmetaş'ı,

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Alper Akınoğlu'nu

Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç'ı,

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Füzün'ü,

Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Candeğer Yılmaz'ı,

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Hasan Fahrettin Keleştemur'u,

Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Feyzi Bingöl'ü,

Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rıza Ayhan'ı,

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun'u,

İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemil Çelik'i,

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammed Şahin'i,

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. İbrahim Özen'i,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Akan'ı,

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Acar'ı,

Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne, yeniden Prof. Dr. Enver Duran'ı

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Medet Mete Cengiz'i,

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Yüksek'i

atamışlardır" denildi.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Gül'ün yeni atanan ve halen görev başında bulunan rektörlerden beklentileri de şu şekilde ifade edildi:

"Ülkelerin ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişimlerinde büyük rolü bulunan üniversiteler, bilim merkezi olmalarının yanında, kalkınma ve gelişmenin lokomotifidirler. Bilgi ve teknoloji üretiminin yapıldığı, tüm düşüncelerin özgürce ifade edildiği evrensel kurumlar olan üniversitelerimizden beklentilerimiz büyüktür. Üniversitelerimizin kendi aralarında olduğu gibi dünyanın saygın üniversiteleriyle de bilimsel çalışmada bir rekabet ve yarış içerisine girmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan ve geleceğe dönük projeksiyonlar sunan Strateji Belgesi'ni önemsiyorum. Üniversitelerimizin Strateji Belgesi'ne uygun olarak yükseköğretim alanında Avrupa Birliği standartlarının yakalanması, bilimsel seviyenin yükseltilmesi ve araştırma-geliştirme alanında dünya ile yarışacak bir düzeye ulaşılması amacıyla daha fazla çaba göstermeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu duygularla yeni atanan rektörlerimizi kutluyor, kendilerine ve halen görevlerini yürüten üniversite yöneticilerine başarılar diliyorum." (Ajanslar)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KAHRAMANMARAŞLI PROF. DR İSRAFİL KURTCEHPE AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ATANDI.

Prof.Dr. İsrafil KURTCEPHE


Doğum Yeri : Afşin / KAHRAMANMARAŞ

Doğum Tarihi: 1958

Lise: Afşin Lisesi

Lisans: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Lisansüstü: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mesleki Deneyimi:

· Araştırma Görevlisi. 1981-1982 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

· Öğretmen Teğmen. 1982-1986 Kuleli Askeri Lisesi

· Öğretim Üyesi Dr.Üsteğmen, Doç.Dr. Yüzbaşı, Doç.Dr. Binbaşı, Doç.Dr. Kıdemli Binbaşı:

1986-1989 Kara Harp Okulu

· Öğretim Üyesi Prof.Dr.: 1999-...Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Yönetsel Görevleri:

· Kara Harp Okulu Tarih Bölümü Başkanlığı: 1990-1999

· Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanlığı: 1999-...

· Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma Merkezi Müdürlüğü: 1999-

· Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği: 1999-...

· Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyeliği: 1999-...

Diğer Üyelikler:

· Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüdler Başkanlığı Atatürkçülük Araştırma

ve Eğitim Merkezi Genel Kurul Üyeliği

· Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüdler Başkanlığı Askeri Tarih Kurulu Üyeliği

· Türkiye Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği

· Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM

Bilim Danışmanlığı

· Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Dergisi Gerçek Ermeni Dosyası Bilim Kurulu Üyeliği

· Genel Kurmay Başkanlığı Askeri Tarih Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği

Medeni Durumu: Evli ve iki çocuk babası

Yabancı Dil: Fransızca

AKADEMİK YAYINLAR :

KİTAPLAR:


1- Türk-İtalyan İlişkileri (1911-1916), Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1995.

2- Kara Harp Okulu Tarihi, Kara Harp Okulu Yayını, Ankara 1992.

3- Kuleli Askeri Lisesi Tarihi, Kuleli Askeri Lisesi Yayını, İstanbul 1985.

4- Kara Harp Okulu'nda Öğretimin Gelişmesi, Kara Harp Okulu Yayını, Ankara 1994.

5- Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası'nda Musul Sorunu , Kara Harp Okulu Yayını , Ankara, 1998.

6- Laiklik ve Çağdaşlaşma , Kara Harp Okulu Yayını, Ankara, 1994.

MAKALELER:

1- Trablusgarb'ın İtalyanlarca İşgali, Mustafa Kemal ve Arkadaşlarının Direnişe Katılmaları,

A.Ü.Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi Atatürk Yolu, Yıl:3,Sayı:6, Cilt:2, Kasım 1990.

2- Teşkilat-ı Mahsusa Belgelerine Göre 1917 Rus İhtilali Sırasında Türkistan, A.Ü. Türk İnkılap

Tarihi Enstitüsü Dergisi Atatürk Yolu, Sayı :12, Ankara 1993.

3- Osmanlı Parlementosu ve Türk İtalyan Savaşı (1911-1912), OTAM Dergisi, sayı: 4, Ankara 1993.

4- 1911-1912 Türk-İtalyan Savaşı'nda Kızıldeniz Mücadelesi, Askeri Tarih Bülteni, Yıl:15,Sayı:29,

Ağustos 1990.

5- Tevhid-i Tedrisat'a Geçiş Döneminde Tokat Askeri Rüştiyesi, Türk Dünyası Tarih Dergisi,

Kasım 1991.

6- Rodos ve Oniki Ada'nın İtalyanlarca İşgali, OTAM Dergisi,Sayı:2, Ankara 1991.

7-İtalyan Donanması'nın Çanakkale Boğazını Geçme Teşebbüsleri,OTAM Dergisi, Sayı:1,

Ankara 1990.

8- Sellum Meselesi ve Fransa'nın Orta Afrika Ticaret Yollarını Ele Geçirme Siyaseti,Y.Ü.

Edebiyat Fak.Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, Van 1991.

9- İntikam ve İttihat Komitesi, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı:56, Ağustos 1991.

10- Harput Misyoner Merkezi'nin Belgelerine Göre Türkiye'de Amerikalı Misyonerlerin Faaliyetleri,

Türk Kültür Dergisi, Sayı: 340, Ağustos 1991.

11- Birinci Dünya Savaşı başlarında Romantik Bir Türk Alman Projesi: Rauf Bey Müzesi,

OTAM Dergisi, Sayı:3, Ankara 1992.

12-Türk Belgelerine Göre Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın İran Siyaseti,

OTAM Dergisi, Sayı: 3, Ankara 1992.

13- Birinci Dünya Savaşı'nda Bir Süryani Ayaklanması, OTAM Dergisi, Sayı: 4, Ankara 1993.

14- Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Kürt Aşiretleri Üzerindeki Faaliyetleri,

OTAM Dergisi, Sayı:6, Ankara 1995.

15- Atatürk Dönemi Türkiye'sinin Siyasi Sosyal, Ekonomik Durumu ve Gelişmeler Sempozyumunun

Ardından , OTAM Dergisi, Sayı:6, Ankara 1995.

16- Mustafa Kemal Atatürk'ün Öğrencilik Yıllarında Harbiye (1899-1902), BTYM

( Bilgi Toplama ve Yayım Merkezi) Kara Harp Okulu Yayınları, Ankara 1994.

17- "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Askeri Hayatı ", Türklük Projesi, Yeni Türkiye Yayınları, 2002.

18- “Mustafa Kemal Atatürk’ün Askeri Hayatı” , Türkler, Yeni Türkiye Yayınları,

Cilt:16, s.440-465, Ankara 2002.

19- “Atatürk Tarih Anlayışı”, Atatürk, ADTYK, Baskıda.

20- “1923’ten Günümüze Türkiye Cumhuriyeti’ne Bakış”, Atatürk Yolu Dergisi, Baskıda.

BİLDİRİLER:

1- "Teşkilat-ı Mahsusa Belgelerine Göre 1917 Rus İhtilali Sırasında Buhara Hanlığı", Beşinci Askeri

Tarih Semineri Bildirileri I, Değişen Dünya Dengeleri İçinde Askeri ve Stratejik Açıdan Türkiye

(23-25 Ekim 1995,İstanbul), Genelkurmay Basımevi, Ankara 1996

2- " İkinci Dünya savaşı Sonunda Türkiye Üzerinde Rus Baskısı ", Altıncı Askeri Tarih Semineri

Bildirileri (20-22 Ekim 1997, İstanbul), Genelkurmay Basımevi, Ankara 1998

3- “1915 Tehciri ve Ermeni Sorunu”, “Kahramanmaraş’ta Ermeni Katliamları” Sempozyumu,

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,11 Şubat 2002.

4- “Osmanlı Tarihi’nde Tehcir Sorunu”, Kahramanmaraş’ta Ermeni Katliamı Sempozyumu,

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 12 Şubat 2002

5- “Cumhuriyet ve Demokrasi”, 19 Mayıs’tan Cumhuriyete Giden Yolu Sempozyumu,

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 16 Mayıs 2002

7- “Çağdaşlaşma ve Laiklik”, 5.Uluslararası Atatürk Kongresi, Baskıda.

8- “Atatürk’ün Laiklik Anlayışı”, 2.Uluslararası Sivas Kongresi, Baskıda.

9- “Gerçek Ermeni Dosyası”, CD, YÖK tarafından tüm Üniversitelerde derslerde gösterilmek

üzere kabul edildi.

KONFERANSLAR:

1- "19 Mayıs'tan Cumhuriyet'e Giden Yol", Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, 10.11.2000, Akdeniz Üniversitesi Konferans Salonu, 60 dk.

2- "Atatürkçü Bakış Çerçevesinde Türkiye'nin İç ve Dış Sorunları", 11.03.2001, Dağ Komando Okulu Komutanlığı, Eğridir, Okul Konferans Salonu, 180 dk.

3- Atatürkçü Bakış Çerçevesinde Türkiye'nin İç ve Dış Sorunları", 11 Mayıs 2001, Dağ Komando Okulu Komutanlığı, Eğridir, Okul Konferans Salonu, 180 dk.

4- "Türk Tarihi, Kültürü ve Türklerin Hasletleri", 15. Tugay Komutanlığı, 21 Ocak 2001, Burdur,

Tugay Konferans Salonu, 180 dk.

5- "Ermeni Sorunu", Akdeniz Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü, 16.04.2001,

Olbia Konferans Salonu, 90 dk.

6- "Çanakkale Savaşlarının Siyasi Sonuçları", Antalya Valiliği, 18.03.2001,

AKM Aspendos Salonu, 45dk.

7- "Atatürk'ü Anarken" , 10 Kasım 2001, Akdeniz Üniversitesi Konferans Salonu, 60 dk.

8- "Atatürk ve Çağdaşlaşma", 10 Aralık 2001, Denizli 11. Er Eğitim Tugay Komutanlığı

Konferans Salonu, 150 dk.

9- "Atatürk ve Çağdaşlaşma" 11 Aralık 2001, Burdur, 3. Er Eğitim Tugay Komutanlığı

Konferans Salonu, 150 dk.

10- "Atatürkçülük", Ege Deniz Saha Komutanlığı/ İzmir Konferans Salonu, 120 dk. 4 Şubat 2002

11- “Atatürkçülük”, TSK, Barış Kuvvetleri Komutanlığı Birlikleri, Kıbrıs, 120 dk. 3 Mayıs 2004.

12- “Atatürkçülük”, TSK, Barış Kuvvetleri Komutanlığı Birlikleri, Kıbrıs, 120 dk. 4 Mayıs 2004.

13- “Atatürkçülük”, TSK, Barış Kuvvetleri Komutanlığı Birlikleri, Kıbrıs, 120 dk. 5 Mayıs 2004.

14- “Atatürkçülük”, TSK, Barış Kuvvetleri Komutanlığı Birlikleri, Kıbrıs, 120 dk. 6 Mayıs 2004.

TELEVİZYON PROGRAMLARI:

1- "Sözde Ermeni Sorunu", ETV , 21 Şubat 2001.

2- "Türk Tarihi'nde Nevruz", ETV, 20-21 Mart 2001.

3- "19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı, Tartışmalar ve Gerçekler", ETV, 19 Mayıs 2001.

4- "Büyük Taarruzun Türk Tarihi'ndeki Yeri ve Önemi", ETV, 30 Ağustos 2001.

5- “Ermeni Sorunu”, VIP TV, 21 Şubat 2002.

6- “Türk Tarihinde Nevruz”, ETV, 21 Mart 2002.

7- “Çanakkale Zaferi”, ETV, 18 Mart 2002.


Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2008, 17:46
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner66