AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu 12. Kalkınma Planı ile emekli maaşı sistemi ve emeklilik kriterlerinde önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Bu planla birlikte, çalışma hayatı ve emeklilik sistemi üzerindeki reformlara yeni unsurlar eklenmiş olacak. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği iki önemli konu, 12. Kalkınma Planı ile hayata geçirilecek. İşte bu planın ayrıntıları:

EMEKLİ OLMA KRİTERLERİ YENİDEN DÜZENLENİYOR

Sabah gazetesinin aktardığı bilgilere göre, emeklilik sisteminde yeni bir reform yapılarak emekli olma kriterleri gözden geçirilecek. Bu adım, çalışma hayatında aktif ve pasif dengesini yeniden kurmayı amaçlıyor. Ayrıca, evde engelli bireylere bakım veren kişilerin sosyal güvenceye kavuşturulması hedefleniyor.

ENGELLİ BAKIM PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMINA ALINIYOR

Türkiye'de evde engelli bireylere bakım veren kişilere sosyal yardımlar yapılıyor. Ancak, bu kişiler genellikle sosyal güvenceden yoksun kalıyorlar. 12. Kalkınma Planı kapsamında, uzun süreli bakım finansman modelinin geliştirilmesi planlanıyor. Bu sayede, engelli bireylerin evde bakım hizmeti sunan kişiler sosyal güvenlik sistemine dahil edilerek istihdamları desteklenecek.

ENGELLİLERİN İSTİHDAMI ARTIRILACAK

Engellilerin iş hayatında daha fazla yer almalarını teşvik etmek amacıyla yeni önlemler alınacak. İşyerlerinde belli oranda engelli çalıştırma zorunluluğu bulunuyor. Bu zorunluluğun etkinliği artırılacak ve denetimler sıkılaştırılacak. Bu sayede, kamu ve özel sektörde engelli birey istihdamı artırılacak.

EMEKLİLİK AYLIK BAĞLAMA SİSTEMİ YENİDEN DÜZENLENİYOR

Kalkınma Planı çerçevesinde, emeklilerin aylık maaşlarına ilişkin değişiklikler yapılacak. Şu anda kullanılan sistemde üç ayrı hesaplama yöntemi bulunuyor. Plan, emeklilik aylık bağlama sisteminin yeniden düzenlenmesini öngörüyor. Bu yeni düzenleme, kişilerin daha fazla prim ödeyerek daha yüksek maaş almalarını teşvik edecek. Ayrıca, emekli aylıkları artış göstereceği için daha uzun süreler çalışma imkanı sunacak.

YENİ EMEKLİLİK DÖNEMİ

Yeni bir reform ile birlikte emekli olma kriterleri gözden geçirilirken, bu süreçte kişilerin yaşam süreleri de dikkate alınacak. Adaletli ve aktif-pasif dengesini gözeten bir emeklilik sistemi oluşturulacak. Bu planın bir sonucu olarak, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK gibi kurumlar Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleştirilecek. Bu kapsamda, Bağ-Kur prim şartlarının SSK ile eşitlenmesi planlanıyor.

KAYITLI İSTİHDAM TEŞVİK EDİLECEK

Sosyal güvenlik sistemi güçlendirilerek, kayıtlı çalışmanın özendirilmesi hedefleniyor. Bu amaçla farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar geliştirilecek. Düşük gelirli esnaf, sanatkarlar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturulacak.

Merkez Bankası'ndan KKM ile ilgili yeni karar! Merkez Bankası'ndan KKM ile ilgili yeni karar!

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ İDDİASI

Emeklilik sisteminde bir diğer reform, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TSS) ile gelecek. Bu sistem, çalışanlara SGK dışında ek bir emekli maaşı sağlama iddiasında bulunuyor. Böylece, çalışırken elde edilen refahın emekli olduktan sonra düşmesi engellenecek. Bu sistem çalışanlara üçlü bir destek sunacak: çalışanlardan kesilen prim, işveren katkısı ve devlet desteği.

Tüm bu reformlarla birlikte, Türkiye'de emeklilik sistemi ve çalışma hayatı önemli değişikliklere hazırlanıyor. Bu planın uygulanmasıyla, vatandaşların sosyal güvenlik ve emeklilik hakkı daha iyi korunmuş olacak ve çalışma hayatında daha fazla istihdam fırsatı sunulacak.