Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Danışma Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Danışma Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin (KSÜ) eğitim ve öğretim kalitesinin
artırılması, hizmet işbirlikleri, etkinlik çalışmaları, iş dünyasıyla koordinasyon gibi
konularda tavsiye niteliğinde kararlar alınması amacıyla oluşturulan KSÜ Danışma
Kurulu ilk toplantısını yaptı.
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can başkanlığında, Rektör Yardımcıları ile üniversite
senatosu tarafından belirlenen, ilgili birimlerin faaliyet alanında teorik veya uygulamalı
tecrübeye öğretim üyeleri ve üniversite dış paydaşları olan: kamu kurum ve
kuruluşları temsilcileri, ilgili özel sektör kurum ve kuruluşları temsilcileri, mezun
temsilcisi, ilgili sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları temsilcileri, kültür-sanat
ve spor alanlarından temsilciler ve KSÜ Öğrenci Konsey Başkanından oluşan
Danışma Kurulu üyeleri KSÜ Kongre Merkezinde bir araya gelerek üniversitenin
mevcut durumu ve hedeflerine ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdiler.
Toplantı öncesinde üniversite faaliyet ve çalışmalarını içeren video gösterimi
gerçekleştirdi.
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi
Can, göreve geldikleri ilk günden itibaren kurum ve kuruluşlarla işbirliklerini
önemsediklerini ve bu yöndeki çalışmaları önemli ölçüde güçlendirdiklerini
hatırlatarak, “Üniversitemiz Danışma Kurulunu oluşturan iç ve dış paydaşlarımızla
birlikte üniversitemizin vizyon ve hedeflerine birlikte yön verme ve üniversitemizin
etkinliğini ve tanınırlığını artırma noktasında tavsiye niteliğinde alınacak kararları
önemsiyoruz. Bu manada yapılacak katkıların üniversitemizi daha iyi noktalara
taşıyacağına inanıyorum.” diye konuştu.
Üniversitenin mevcut durumuna ilişkin verileri Danışma Kurulu üyeleri ile paylaşan
Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, son 3 yılda Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesini üniversitemize kazandırarak akademik ve fiziki
yapıyı önemli ölçüde güçlendirdiklerini, iletişim ve hukuk fakülteleri içinde gerekli
girişimleri sürdürdüklerini söyledi.
KSÜ’de teoriyi uygulamayla güçlendiren bir eğitim anlayışını benimsediklerini ve
öğrencileri bu anlayış doğrultusunda hayata hazırladıklarını belirten Rektör Can,
öğrencilerin istihdam edilebilirliğinin artırılması içinde gerekli desteği verdiklerini ifade
etti.
KSÜ Rektörlüğü öncülüğünde Teknokent ve ÜSKİM’de yürütülen çalışmalarla
üniversite-sanayi-kamu işbirliklerini etkili, verimli ve sürdürülebilir bir seviyeye
taşıdıklarının altını çizen Rektör Can, şehrin sahip olduğu yetişmiş insan gücü ve
fiziki imkânlarının, yine şehir ve insanımız için etkin ve verimli bir şekilde kullanılması
için bu işbirliklerinin önemine vurgu yaptı.
Kuyumculuk, metal mutfak eşyası gibi şehir ekonomisine önemli katkılar sağlayan
sektörlere ilişkin hazırlanan projelerle şehir ve ülke ekonomisine katma değer
sağladıklarını belirten Rektör Can, şehirle özdeşleşen diğer alanlarda da akademik
altyapı ve danışmanlık desteği verdiklerini söyledi.

Üniversitenin şehirle bütünleşmesini önemsediklerini ve bu yönde projelerin sayısını
artırmaya gayret ettiklerini söyleyen Rektör Can, “Üniversite çatısı altındaki her
birimin kuruluş amacına uygun olarak etkin ve verimli olarak çalışmasını teşvik ediyor
ve bu yöndeki çalışmaları titizlikle takip ediyoruz. Üniversite olarak eğitim, öğretim,
bilim, teknoloji ve araştırma çalışmalarını başarıyla yürütürken, kültür, sanat ve spor
etkinliklerini de aynı ölçüde önemsiyor ve destekliyoruz. Öğrencilerimizi donanımlı
meslek profesyonelleri olarak yetiştirirken, aynı zamanda kendini doğru ifade eden,
özgüvene sahip, girişimci ve lider bireyler olarak yetişmeleri için özveriyle gayret sarf
ediyoruz.” dedi.
KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş ise 2547 sayılı
‘Yükseköğretim Kanunu’nun 44. maddesi ile 08.10.2016 tarih ve 29851 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanan ‘Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu
Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik’ hükümlerine göre hazırlan ‘Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi Danışma Kurulu Yönergesi’ hakkında Danışma Kurulunu
bilgilendirdi.
Açılış konuşmalarının ardından Danışma Kurulu üyelerinin görüş ve önerileri
dinlenirken, duş paydaşlar tarafından; öğrencilerin yurt sorunu, sivil havacılık
programının açılması, üniversitenin tanınırlığının artırılması, üniversitenin önemli
birim ve merkezlerinin şehre anlatılması, üniversitenin bilimsel yayın ve uygulamalı
eğitim durumu, Diş Hekimliği ve tıp Fakültesi inme merkezinin güçlendirilmesi ile ilgili
yöneltilen sorular Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ve rektör yardımcıları tarafından
cevaplandırıldı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Danışma Kurulu Yönergesinde üniversite
Danışma Kurulu’nun görevleri şu şekilde sıralanıyor:
a) Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve yönetimsel iş süreçlerinin
etkili biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla, Üniversite ile diğer kurumlar
arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve işbirliklerini geliştirmek için tavsiyelerde ve
girişimlerde bulunmak.
b) Üniversitenin stratejik planının hazırlanma sürecinde, araştırma-geliştirme
stratejilerinin, kalite politikalarının, öncelikli araştırma ve topluma hizmet alanlarının
belirlenmesinde tavsiyelerde bulunmak.
c) Üniversitenin stratejik planının ve kalite güvence sisteminin uygulama sonuçlarını
değerlendirmek ve gerektiğinde iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.
ç) Eğitim-öğretim programlarının oluşturulması ve güncellenmesinde dikkate alınması
gereken güncel uluslararası, ulusal ve bölgesel ihtiyaçlar ile mezunların sahip olması
beklenen yetkinlikler hakkında bilgi sunmak ve tavsiyelerde bulunmak.
d) Eğitim-öğretim programlarının bir parçası olan staj, proje, bitirme ödevi, tez gibi
faaliyetlerin etkili biçimde yapılması için tavsiyelerde ve kurumlar düzeyinde
girişimlerde bulunmak.
e) Üniversitedeki eğitimleri süresince öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda
bulunan mentorluk/koçluk programlarının ve uzmanlık/iş hayatı deneyimlerinin
aktarıldığı toplantıların düzenlenmesi için kurumlar düzeyinde girişimlerde bulunmak.

f) Üniversitenin araştırma-geliştirme faaliyetlerinin güncel bilimsel ve toplumsal
ihtiyaçlara uygun olarak yapılabilmesi için öneri sunmak ve bu ihtiyaçların
Üniversiteye yönlendirilmesi için kurumlar düzeyinde girişimlerde bulunmak.
g) Üniversitenin öğrencilerini, akademik ve idari personelini kapsayan topluma hizmet
projelerinin hazırlanması ve yürütülmesinde kurumlar düzeyinde girişimlerde
bulunmak.
ğ) Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi için
gerekli fiziki/teknik altyapı ve mali kaynaklar oluşturulmasında tavsiyelerde bulunmak.
h) İyi yönetişimin tesis edilmesi için tavsiyelerde bulunmak.
ı) Eğitim-öğretim, araştırma ve idari işler kadrolarının yetkinliklerinin korunmasına
yönelik tavsiyelerde bulunmak.
i) Üniversitenin tanınırlığını artırmak için tavsiyelerde ve kurum düzeyinde
girişimlerde bulunmak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner66