Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Staj Seferberliği Programı Başladı:

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Staj Seferberliği Programı Başladı:

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Staj Seferberliği Programı Başladı:

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, kamu
kurumlarımız ve özel sektörden gönüllü işverenlerimizin “Senin için Seferbiriz” teması
altında birleştiği, üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan Staj Seferbirliği programı
için başvurular 22 Şubat 2021’de başladı.
2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı “İstihdam ve Çalışma Hayatı” başlığı
altında yer alan ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının sorumlu
olduğu Staj Seferbirliği’nin uygulama birliği sağlanarak yaygınlaştırılması
kapsamında, Türkiye’nin büyümesi, güçlenmesi, bölgesel ve küresel liderliği yolunda
kilit rol oynayan gençlerimizin kariyer olanaklarına erişiminde şeffaf, izlenebilir ve
yenilikçi yöntemler kullanılarak fırsat eşitliğinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Geçen Yılın Staj Seferbirliği Rakamları
Geçen yıl başarıyla uygulanan Staj Seferbirliği programının pilot uygulamasında, 168
kamu kurumu ve 362 özel sektör kuruluşu olmak üzere toplam 530 işveren yer
almıştır. İşverenlerin sağladığı staj imkânından; 189 farklı üniversitenin 251 farklı
bölümden toplam 6.481 öğrenci faydalanmıştır. Ayrıca, bu öğrenciler Türkiye’nin 7
bölgesinden ve 81 ilinden katılım göstermiştir. Bu veriler programın üniversite
öğrencilerine sağladığı fırsat eşitliği, çeşitliliği ve şeffaflık açısından oldukça
kıymetlidir.

Kamu, Özel Sektör, KOBİ ve Yeni Girişimler Senin İçin Seferbir
OECD’nin “Gençler, Güven ve Nesiller arası Adalet İçin Yönetişim: Tüm Nesillere
Uygun Mu?” başlıklı 2020 raporunda, gençlerin kamu kurumlarına olan güvenini
arttırma, aralarındaki ilişkiyi güçlendirme ve genç yetenekleri kamuya çekme
alanında örnek uygulama olarak gösterilen Staj Seferbirliği programı ile üniversite
öğrencilerimize mezun olmadan önce iş deneyimi kazanma fırsatı sağlanmış olacak
ve bu fırsat, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, yeni girişimler ve KOBİ’lerce
desteklenecektir. Bu sayede gençlerimize, özel sektörün yanı sıra kamu kurum,
kuruluşlarını da yakından tanıma imkânı sunulacak ve ekonomimizin bel kemiği olan
KOBİ ve yeni girişimlerin genç yeteneklere ulaşmasının önü açılacaktır.

Öğencilere Staj Teklifi Sunulacak
Coğrafya veya üniversite farkı gözetmeksizin, 81 ilde tüm üniversitelerden
öğrencilerimize fırsat eşitliği sağlayan Staj Seferbirliği programında, kamu kurumları
ve özel sektör kuruluşları, adayların kişisel bilgilerini görmeden akademik, sosyal ve
sportif başarılarından oluşan yetkinlik puanlarını baz alarak, liyakat esaslı ve şeffaf bir
yöntem ile staj teklifi sunacaktır.

Gelen staj tekliflerini değerlendiren adaylar, aldıkları teklifler doğrultusunda istedikleri
kurumda veya kuruluşta, karşılıklı belirleyecekleri tarih aralığında yıl sonuna kadar
staj yapabileceklerdir.
Ayrıca, öğrenciler sistemde söz konusu üç başlıktaki Yetkinlik Puanları ve kendi
bölümlerinin Türkiye Geneli Ortalama Yetkinlik Puanları’nı görebileceklerdir. Bu
şekilde, gençlerimize, aynı bölümde okudukları diğer öğrencilere kıyasla durumları ve
gelişime açık noktaları konusunda halen öğrenci iken geri bildirim sağlanacaktır.

Öğrencilerin Yasal Hakları Gözetilecek ve Gençler Seçilen Değil Seçen Taraf
Olacak
Staj Seferbirliği programı ve değerleme aşamaları ile staj süreçlerinde önemli
paradigma değişimlerine gidilmiştir. Bu programla birlikte, öğrencilerimizin staj arayan
veya kurumlar tarafından seçilmeyi bekleyen bireyler olmaktan ziyade, staj yapacağı
kurumu seçen yetenekler hâline gelmesi sağlanmıştır.
Üniversite öğrencilerinin istihdamı için büyük önem arz eden stajın kapsamı, kamu ve
özel sektörde yaygınlaştırılarak sadece teknik fakültelerde öğrenim gören veya
bilinen üniversitelerde okuyan öğrencilere tanınan bir fırsat olmaktan çıkarılarak, tüm
bölümleri ve üniversiteleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
Staj Seferbirliği kapsamına getirilen bir diğer yenilik ise, bu yıl programa ön lisans
öğrencilerinin de dahil edilmesidir. Böylece, fırsat eşitliği çerçevesinde lisans
öğrencilerimiz kadar ön lisans öğrencilerimizin de kariyer gelişimlerinin desteklenmesi
hedeflenmektedir.
Öğrencilerimizin yasal hakları 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince
gözetilerek sigortaları üniversitelerince yapılacak, staj ücretleri ise ilgili kurumlar
tarafından ödenecektir. Tüm bu süreçler, sistem üzerinden takip edilecektir.

Gençlerimiz için Seferbiriz
Senin için Seferbiriz diyerek yola çıktığımız bu yılda, 50 binin üzerinde gencimize staj
imkânı sağlanması ve kariyer yolculuklarının desteklenmesi hedeflenmektedir.
Eğitim-öğretime odaklı, kendileri ve ülkeleri için büyük hayaller kuran, her alanda iyi
olmak için çalışan geleceğimiz gençlerimiz için Seferbiriz.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner20

banner67