Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde çeşitli önemli değişikliklere gitme kararı aldı. Bu değişiklikler, Resmi Gazete'nin son sayısında yayımlandı ve hemen yürürlüğe girdi. İşte bu güncellemelerin bazıları:

ANA SINIFLARI ARTIK İLKOKULLARIN BÜNYESİNDE AÇILACAK

Artık okul öncesi çocuklarının ana sınıfları, ilkokul öğrencileriyle birlikte eğitim alabilmek için sadece ilkokul bünyesinde açılacak. Önceden ortaokul, lise ve benzeri kurumlarda ana sınıfları açılabilirken, bu değişiklikle daha etkili bir eğitim sistemi oluşturulması hedefleniyor.

EĞİTİMDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (MEBCBS) ENTEGRASYONU

Mevzuatta birlik sağlamak ve okulların ve kayıt alanlarının daha iyi kaydedilmesini sağlamak amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi (MEBCBS) ile ilgili hükümler yönetmeliğe eklendi. Bu sayede eğitim verilerinin daha etkili bir şekilde izlenebileceği ve yönetilebileceği bir sistem oluşturulmuş oldu.

ÖĞRETMENLERİN ÖZEL DURUMLARI GÖZ ÖNÜNE ALINACAK

Öğretmenlerin haftalık ders programları hazırlanırken engelli öğretmenler, engelli yakınına bakmakla yükümlü olan öğretmenler ve 36 ayını doldurmamış çocuğu olan öğretmenlerin durumları dikkate alınacak. Bu, öğretmenlerin daha iyi çalışma koşullarına sahip olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

TENEFFÜS SÜRELERİ UZATILDI

Öğrencilerin daha iyi bir beslenme imkanına sahip olabilmeleri için okullarda teneffüs sürelerinden biri en az 20 dakika olacak şekilde düzenleme yapıldı.

E-OKUL SİSTEMİ İLE DENGE

2024-2025 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla öğrencilerin şubelere dağılımının daha dengeli olması için bu işlemler e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek. Ayrıca şubeleri öğretecek öğretmenlerin belirlenmesi de bu sistem üzerinden yapılacak.

NAKİL KOLAYLIĞI

Daha önce sadece anne ve babası çalışan çocuklara nakil kolaylığı sağlanırken, artık yetim ve öksüz çocuklar ile ailesinde ağır engelli bulunan çocuklar için de nakil kolaylığı getirildi.

DEVAMSIZLIK KURALLARI DEĞİŞTİ

Devamsızlık konusunda önemli değişiklikler yapıldı. Artık okula gelmeyen veya özürsüz olarak bir veya daha fazla derse katılmayan öğrencinin durumu velisine bildirilecek. Devamsızlık 5'inci, 10'uncu ve 15'inci günlerinde bildirilecek. Ayrıca, sürekli tedavi gerektiren hastalığı olan öğrenciler ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için devamsızlık kuralları daha hassas bir şekilde uygulanacak.

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ VE EĞİTİM

Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitime erişiminin sağlanması için ailelerden çocuklarının kayıtlı olduğu okullarına gitmek üzere çalıştıkları yerleri bildirmeleri ve kaydettirmeleri gerekecek. Bu, çocukların eğitime devamını sağlamak için atılan bir adım.

PUANLA DEĞERLENDİRME KALDIRILDI

İlkokullarda öğrencilerin gelişim düzeyleri artık puanla değerlendirilmeyecek. Değerlendirme, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen etkinliklere katılım, oyun temelli değerlendirmeler ve görevleri yerine getirme gibi ölçütlerle yapılacak.

SINIF GEÇME PUANI YÜKSELTİLDİ

Sınıf geçme puanları artık daha yüksek. Türkçe dersi için 70 puan, diğer dersler için 50 puan gerekecek. Bu puanların altında kalan öğrencilerin sınıf geçip geçmeyeceği, şube öğretmenler kurulunda kararlaştırılacak.

BİLİŞİM ARAÇLARININ KULLANIMI KONTROL ALTINA ALINDI

Okullarda bilişim araçlarının amaç dışı kullanımını engellemek amacıyla çeşitli tedbirler alınacak. Cep telefonları, kamera ve görüntü kaydı yapma özelliği olan cihazların kullanımı sınırlanacak ve aykırı davranışlara yaptırım uygulanabilecek.

2024 YKS başvuruları başladı! Sınav ücretine zam 2024 YKS başvuruları başladı! Sınav ücretine zam

DOĞUM YAPAN ÖĞRETMENLERE NÖBET TUTMAMA HAKKI

Doğum yapan öğretmenlere nöbet tutmama hakkı tanındı ve bu hak 2 yıla çıkarıldı. Bu sayede anneler ve çocukları daha fazla bir arada kalma fırsatı bulacaklar.

KİŞİSEL VERİ KORUMA ŞARTLARI

Öğrencilerin kişisel verilerini korumak amacıyla fotoğraf, görüntü ve seslerinin izinsiz olarak sosyal medyada paylaşılması yasaklandı. Velilerden ve rehberlik öğretmeni gözetiminde öğrencilerden yazılı izin alınması şartı getirildi.

KATILIM PAYLARI

Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların temel ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla katkı payı alınmasına izin verildi.

ÖĞRENCİ SORUMLULUK BİLİNCİ

Öğrencilerin sorumluluk bilincini geliştirmek ve okulda aktif görev almalarına yardımcı olmak için "günlük sınıf sorumlusu" uygulaması getirildi.

YATILI OKULLARDA NÖBET DEĞİŞİKLİĞİ

Yatılı bölge ortaokullarında nöbet tutan öğrencilerin güvenliği ve eğitim saatleri göz önüne alınarak yatakhane nöbeti kaldırıldı.

İLK YARDIM KURALLARI

Okullarda ilk yardım dolabında ilaç bulundurulmaması ve bu malzemelerin sadece görevli personeller tarafından kullanılması hükme bağlandı.

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE KATKI PAYI ALINMAMASI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarında, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında katkı payı alınmaması kararı alındı.