Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bir kira sözleşmesinin sona ermesi sonrasında depozito bedelinin tahsili amacıyla açılan dava ile ilgili olarak asliye hukuk mahkemesinin görevli olup olmadığına dair bir karar verdi. Karar, sulh hukuk mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesiyle kanun yararına bozma kararı olarak açıklandı.

DAVA DETAYLARI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bilgilere göre, İstanbul'da bir kişi, kira sözleşmesinin sona ermesinin ardından eski ev sahibi tarafından depozito bedelinin ödenmediği gerekçesiyle yasal faiz ödenmesi talebiyle Küçükçekmece 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

DAVALI TARAFIN İTİRAZI

Ancak davalı eski ev sahibi, davanın sulh hukuk mahkemelerinin görev alanına girdiği gerekçesiyle davanın reddedilmesini talep etti ve kendisine ödeme ihtarı yapılmadığını ileri sürdü, icra takibi hakkında da itirazda bulundu.

YEREL MAHKEMENİN KARARI

Küçükçekmece 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, görev itirazına rağmen, kira sözleşmesinin sona erdiği ve itirazın ana alacak yerine faizle ilgili olduğu gerekçesiyle yargılamaya devam etti. Sonunda mahkeme, davalının icra takibi itirazını reddetti.

ADALET BAKANLIĞI'NIN TEMYİZİ

Adalet Bakanlığı, yerel mahkemenin kararına itiraz ederek 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca kanun yararına temyiz isteğinde bulundu.

YARGITAY'IN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, temyiz istemini ele alarak yerel mahkemenin kararını kanun yararına bozdu. Dairenin kararında, dava konusunun kira ilişkisinden kaynaklandığı ve görevli mahkemelerin sulh hukuk mahkemeleri olduğu vurgulandı.

KARARIN GEREKÇESİ

Kira sözleşmesinin sona ermesinin, uyuşmazlığın niteliğini değiştirmediği ifade edildi. Bu nedenle mahkemenin görevsizlik kararı vermesi gerektiği belirtildi. Kararda ayrıca, Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına temyiz talebinin kabul edilmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Editör: İsa Aslantaş