Balıkesir, hem Marmara Denizi'ne hem de Ege Denizi'ne kıyısı olan bir ilimizdir ve Türkiye'nin nüfus bakımından on yedinci en kalabalık ilidir. Balıkesir, tarihi kökeni Bizans dönemine dayanan bir il olup, pek çok medeniyetin izlerini taşır.

BALIKESİR'İN KÖKENİ VE TARİHİ

Balıkesir'in ismi, Bizans İmparatoru Hadrianus'un av gezileri için inşa ettirdiği "Paleo Kastro" adlı kaleye dayanır. Ancak zaman içinde halk arasında farklı söylenceler ve yorumlar da ortaya çıkmıştır.

Balıkesir ve çevresi tarih boyunca farklı medeniyetlerin egemenliği altına girmiştir. Bergama kralı öldüğünde M.Ö. 129 yılında bölge Romalıların eline geçti. Romalılar uzun süre bölgeyi sömürdü ve baskıladı. M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu'nun Doğu ve Batı olarak bölünmesiyle Balıkesir bölgesi Doğu Roma İmparatorluğu'na dahil oldu.

Balıkesir, İslam'ın ilk yıllarında Müslüman Araplar tarafından fethedildi ve 670-678 yılları arasında Arapların yönetimine girdi. Ancak 5 yıl süren kuşatmaya rağmen İslam ordusu şehri alamadı. Bizans İmparatorluğu ise iç savaşlar ve dış saldırılar nedeniyle zayıflayarak derebeylerin egemenliğine düştü.

1071 yılında Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Bizans İmparatoru Romanos Diogenes'i yenerek büyük bir zafer kazanan Alparslan sayesinde Anadolu'ya Türklerin girişi başladı. Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman, bölgeyi fethettikten sonra Türkleştirdi. Ancak Haçlı seferleri sonucunda Selçuklular Batı Anadolu'yu terk etmek zorunda kaldılar.

Türkmenler ve Türkistan'dan gelen Türkler bölgeye yerleşerek Anadolu'yu Türkleştirdi. Bu dönemde Balıkesir, uzun bir süre Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altında kaldı.

Konya'da sabaha karşı yürek yakan kaza: 3 kişi öldü! Konya'da sabaha karşı yürek yakan kaza: 3 kişi öldü!

balikesir-tarihi-yerleri

BALIKESİR'İN EN ZENGİN VE ELİT İLÇESİ: BANDIRMA

Balıkesir ilinin en zengin ve elit ilçesi olarak Bandırma ön plana çıkar. Bandırma, M.Ö. 8 ve 9. yüzyıllarda Kyzikos kenti ile aynı dönemde ortaya çıkmış bir yerleşim yeridir. Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve kültürel zenginliğini korumuştur.

Bandırma, Makedonya kralı Büyük İskender tarafından M.Ö. 334 yılında ele geçirilerek büyük bir değişim yaşamıştır. Daha sonra Roma ve Bizans İmparatorluklarına bağlı kalmıştır.

Bandırma ile Türklerin ilk teması, Türk Devleti olan Kutalmışoğlu Süleymanbey döneminde olmuştur. 1076 yılında Kyzikos, Aydıncık ve Bandırma’yı fetheden Süleymanbey, bölgeyi Türkleştirmiştir. Ancak 1106 yılında Selçuklu Sultanı 1.Kılıçarslan’ın ölümü üzerine bölge yeniden Bizans egemenliğine girmiştir.

Bandırma, 17 Eylül 1922 tarihinde Milli Mücadele kapsamında işgalden kurtulmuş, düşman yenilgiye uğratılmış ve zafer elde edilmiştir. Bu tarihten sonra Bandırma, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak özgür bir şekilde gelişmiştir.

balikesir-en-zengin-ve-elit-ilceleri-hangileri-ic

BANDIRMA'NIN COĞRAFYASI VE EKONOMİSİ

Bandırma İlçesi, Marmara Bölgesi’nde yer alır ve komşu ilçeleri Erdek, Manyas, Gönen ve Karacabey'dir. İlçenin yüzölçümü 690 km²'dir ve deniz seviyesinden yüksekliği 1 ila 764 metre arasında değişir.

Bandırma, sanayi alanında öne çıkan bir kenttir. Eti Madencilik ve BAĞFAŞ gibi büyük sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapar. Ayrıca gıda sektörü de Bandırma'da önemli bir yer tutar. İlçe, tarım ürünleri, gübre, un, yem, pamuk, bitkisel yağ, tavuk ürünleri, mermer ve taş işleme gibi alanlarda faaliyet gösteren önemli firmaların tesislerine ev sahipliği yapar.

Bandırma aynı zamanda ticaret alanında da önemli bir konuma sahiptir. Büyük bir limana ve ticari merkezlere yakın olması, ticaretin canlılığını artırır.

Bu bilgilerle Balıkesir ili ve Bandırma ilçesi hakkında genel bir bilgiye sahip oldunuz.