OKÜLTİZM’DE KİPAŞ’IN 35. YILI GİZEMİ!

GEÇTİĞİMİZ hafta kentimizin tek holding’i olan KİPAŞ’ın 35. kuruluş yılıydı.

Şirketin, -hem de çok başarılı bir şekilde- piarını yapan MT Medya Mesut Tuğrul’dan davetiye geldi.

Resepsiyona katılmadım ancak takip ettim.

Zaten medyada yeterince bu holdingle alakalı teknik ve sektörel haberleri okuyoruz, o kısma hiç girmeyelim, birazcık felsefi takılalım.

Bazen bende takıntı olur, rakamların bilimsel, felsefi ve dini anlamlarının araştırmalarını yaparım.

Bunun adına, Okültizm’in bir dalı olan “numeroloji” deniyor.

Okultizm felsefesine göre KİPAŞ’ın 35. yılına bakalım.

35 rakamı, 3 ve 5 sayılarının enerjilerinin bir karışımı oluyor.

3 sayısı; ifade, genişleme, büyüme, manevi enerji, yaratıcılık, coşku, umut, neşe, iyimserlik görselleştirme anlamına gelir.

5 sayısı; Çok önemli değişimleri, ilham kaynakları, yeni nesil yönetim, uyarlanabilirliği, elastikiyeti ve şanslı fırsatları kullanan bir sayıdır.

Bu iki enerji birleştiğinde; motivasyon, coşku, yenilikçilik, yeni fırsatlar, hâyâl gücü, vizyon görselleştirmeyi sembolize eden 35 rakamının enerjisini yakalar.

HANİFİ ÖKSÜZ İÇİN DE DİLEK!

35 rakamı; KİPAŞ Holding için, -inanırsanız- meleklerin ve yükselmiş üstadların desteğini ve yardımını belirtir

35 rakamı; KİPAŞ Holding için önemli vizyon değişikliklerine başlayacağı zaman kavramına girdiğine işaret ediyor. Bu rakam KİPAŞ yöneticilerinden, yeni değişimlere en kolay şekilde adapte olmak için yaratıcılıklarını ve iletişim tekniklerini en üst seviyede kullanmasını istiyor.

35 numaranın aslında KİPAŞ’ın bulunduğu coğrafyayı da etkileyen bir yönü var. Tepe yöneticileri birbirinden bağımsız ve habersiz olarak, halkın geneli için kalıcı bir değeri olan yeni bir şey yaratmayı planlıyorlar.

35 rakamı; KİPAŞ Holding için yakın zamanda gerçekleşmesi çok muhtemel olan değişikliklerin de bir duyurusudur. Bu değişim, KİPAŞ’ın yaşamındaki mevcut yerini ve stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.

YAZARIN NOTU: 35 rakamı aynı zamanda KİPAŞ’ın kaptanı Hanifi Öksüz içinde işten daha çok kendi özel yaşamına değer vereceği bir rakam olsun. ;)

NÜMEROLOJİ, OKÜLTİZM NEDİR?

Nümeroloji, Okültizm’in bir dalı olup, evrenin sayısal bir kurgu içerdiğini, evrendeki hiçbir şeyin rastlantıya dayanmadığını, her şeyin sayısal bir düzen içinde meydana geldiğini varsayar ve sayılarla ilgili çeşitli analitik ve sentetik çalışmalarla, evrendeki ve olaylardaki gizli yasa ve ilkeleri keşfetmeyi amaçlar.

Okültizm, geçmiş çağlarda doğa, evren, tesirler, insan ve evren ilişkileri ve gelecek hakkında gerek medyumnik yollarla gerekse aktarılagelen ezoterik tradisyonlar yoluyla edinilmiş derin bilgiler bütünü olarak tanımlanır. Okült, bilimsel yöntem dışındaki yollar ile "gizli" bilginin araştırılması demektir.