18. Milli Eğitim Şura çalışmaları başladı..

18. Milli Eğitim Şura çalışmaları başladı..

18. Milli Eğitim Şura Kahramanmaraş İl çalışmaları Milli Eğitim Müdürlüğü Sait Kırmacı toplantı salonunda sayı duruşu ve İstiklal Marşına müteakiben konuşmalarla devam etti.

Kahramanmaraş Vali yardımcısı Volkan Barış Göçmez 18. Milli Eğitim Şurası ile ilgili olarak konuşarak şu ifadeleri kullandı.

“Milli Eğitim Temel Kanununun 2. maddesinde, Türk Milli Eğitiminin Genel amacı “Türk Milletinin bütün fertlerini, Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve anayasada ifadesinde bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, İnsan haklarına ve Anayasanın başlangıcında ki temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumlulukların bilen ve bunları davranış haline getirmiş, beden zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe sahip kişiler olarak yetiştirmek” şeklinde zikredilir

Türkiye’nin Uluslar arası alanda saygın bir yer edinmesi ve her bakımından ilerlemesi, ancak büyük ve genç nüfusun zikredilen bu amaçlar doğrultusunda yetiştirilmesi ile mümkündür.

Eğitim Sistemimizde ki sorunların giderilmesi ve çağın gereksimine uygun olarak şekillenmesi açısından Milli Eğitim Şurası büyük önem taşımaktadır.

1–5 Kasım 2010 tarihinde Ankara’da yapılacak Milli Eğitim Şurasına hazırlanmak açısından bugün başlayan İl çalışmaları da çok önemlidir. Çalışmaların başarılı e hayırlı olmasını diliyorum.

Eğitim konusu dün ve bugün olduğu gibi yarında ülkemizin en önemli konusu olacaktır. Çünkü insana yapılan yatırım geleceği yapılan en büyük yatırımdır.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Akgül ise şöyle seslendi:

“Bundan önceki Milli Eğitim Şuralarında günün ve çağın şartlarının özelliklerine göre Şura Genel Sekreterliği tarafından konular belirleniyordu, 18’inci şura toplantısı için ise 5 konu belirlendi. Bütün bu çalışmalardan amaç; Türk Milli Eğitiminin temel kanununda yer alan 3 genel amaç ve 14 temel ilke doğrultusunda yeni yetişecek nesilleri çağın özelliklerine göre, ülkemizin şartlarına göre eğitilmesi, yetiştirilmesi ve gelecek kuşaklara hazırlanması hedeflendi. 18’inci şurada belirlenen, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı nezdinde oluşturulan Şura Sekreterliği tarafından belirlenen 5 konuya baktığımızda; 1’incisi öğretmenin yetiştirilmesi, istihdamı ve mesleki gelişimi. Bu Milli Eğitim camiasında, kamuoyunda sürekli gündemde olan ve tartışılan bir konudur.

Öğretmenlerin meslek öncesi yetiştirilmeleri, Eğitim Fakülteleri ve öğretmen yetiştiren kurumların rehabilite edilmesi, düzenlenmesi ve akademisyenlerin yetiştirilmesi gibi konular görüşülecek. Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK arasında çok ciddi bir iş birliğinin olması zarureti hep gündemde oldu ve gündemde olmaya da devam ediyor. Diğer taraftan öğretmenlerin istihdam edilmesi mesleki gelişimleri bakımından birçok sorun var. Sadece KPSS ile öğretmen alımı, pedagojik yönden, psikolojik yönden ve sosyolojik açıdan pek uygun olmadığını düşünüyoruz. Öğretmen yetişme durumuna göre, aldığı lisans, lisansüstü eğitimlerinin yanı sıra psikolojisinin düzgün olması, haleti ruhiyesinin düzgün olması ve sağlam karakterli olması gerekiyor. Sadece çoktan seçmeli ders gibi yapılan bir sınav sonucu belli bir puan alıp öğretmen atanması uygulamada da karşılaştığımız bir durum.

Bu durumun pek uygun olmadığını hep görüyoruz. Umarım bu şura sonucu bir takım yenilikler düzenlemeler ve gelişmeler olur. Öğretmenler öğretmenlik mesleğine özgü alan bilgisi, pedolojik formasyon, duruş, şahsiyet ve karakter, bütün bunlar bir komisyon marifetiyle belirlenir ve buna göre öğretmen alınır. Mademki şura yapıyoruz sorunlar, sıkıntılar ve çözüm önerileri bu şurada dile getirilecek. Klasik bir formatla mevcut durum bu şurada raporlanması durumunda, dünyadaki gelişmeler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri dile getirilecek. Bizimde 5 komisyonumuz bu günden başlamak üzere 5 gün içerisinde bu çalışmalarını tamamlayacak. Ülkemiz Avrupa Birliğine giriş sürecinde, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yüz yıllardır, öğretmen alımı, yetiştirilmesi, atanması ve istihdamı gibi denenen bir çok uygulama var.

2’inci bir kon da; ‘eğitim ortamları kurum kültürü ve okul liderliği’ burada da ilk etapta önümüze çıkan ilk konu, Milli Eğitim Akademisi, bu teşkilat kanunumuzda var ancak yıllardır bir türlü faal olarak hizmet vermeye başlamadı. Milli Eğitim Akademisi tez elden eğitim liderler ve eğitim yöneticilerini yetiştirmesi gerekiyor.


3’üncüsü de ilköğretimin, ortaöğretimin güçlendirilmesi ve ortaöğretimin el işinin sağlanması gerekiyor. İlköğretimde 2007 yılında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan adrese dayalı nüfus kayıt tespitlerine ve nüfus kayıt sistemine göre bütün 6- 14 yaş gurubundaki çocuklar tespit edilmiş durumda. Yurt dışında olan çocuklarımız bile ilköğretim genel müdürlüğü aracılığıyla yırt dışında temel eğitime devam etmeleri için takipleri sürdürülüyor. Okullaşma oranı bu uygulamayla birlilikte %98,5’lere ulaşmış durumda. Ortaöğretimin güçlendirilmesine baktığımız zaman; Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl yaptığı bir uygulamayla ortaöğretim kurumlarını iki kategoride gururlandırıyor, bunlardan bir tanesi sınavla girilen Anadolu Liseleri ve Anadolu statülü diğer liseler. İkincisi meslek liseleri, bununla öğrenciler meslek liselerine yönlendirilecek.

4.’sü “Spor, Sanat, Beceri ve Değerler Eğitimi “ bu alanda ilimiz yaptığı çalışmalarla örnek iller yarasında yerini almaktadır.

5’. si “Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Yönlendirme” Okullarımızda Rehber öğretmenlerin lokomotif görevi üstlenerek öğrencilerimizi bilgi, kabiliyet ve yeteneklerine göre yönlendirilmesi yapılmalıdır” dedi.

Son konuşmacı, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vekili Yusuf Dönmez ise Şura ile ilgili olarak şu konuşmayı yaptı;


“18. Millî EĞİTİM ŞÛRA İL ÇALIŞMALARI

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Şûra Sekreterliğinin, 12.07.2010 tarihli ve 4677 sayılı emirlerinde, 01-05 Kasım 2010 tarihleri arasında yapılacak olan 18. Millî Eğitim Şûrasına esas olmak üzere, “Öğretmenin Yetiştirilmesi, İstihdamı ve Mesleki Gelişimi”, “Eğitim Ortamları, Kurum Kültürü ve Okul Liderliği”, “İlköğretim ve Ortaöğretimin Güçlendirilmesi, Ortaöğretime Erişimin Sağlanması”, “Spor, Sanat, Beceri ve Değerler Eğitimi” ile “Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Yönlendirme” konularında 5 (beş) ayrı komisyon oluşturularak 26-30 Temmuz 2010 tarihleri arasında yapılacak olan Şûra; Millî Eğitimden Sorumlu Vali Yardımcımız Sayın Volkan Barış Göçmez’ in başkanlığında 18. Millî Eğitim Şurâsı İl Çalışmaları bu toplantıyla başlamıştır.
İlimizde yapılacak olan 18. Millî Eğitim Şûra İl Çalışmasının açılış ve kapanışları dairemizin M. Sait Kırmacı toplantı salonunda yapılacaktır.


KOMİSYON ÇALIŞMALARI

1 Nolu “Öğretmenin Yetiştirilmesi, İstihdamı ve Mesleki Gelişimi” Komisyonu çalışmalarını; Dairemiz Şube Müdürü Sayın Mustafa ZİNCİRKIRAN’ ın koordinatörlüğünde 54 idareci ve personellerin katılımıyla Özel Beyza Fen Lisesi Müdürlüğü toplantı salonunda,

2 Nolu “Eğitim Ortamları, Kurum Kültürü ve Okul Liderliği” Komisyonu çalışmalarını; Dairemiz Şube Müdürü Sayın Ahmet AKKÜNCÜ’ nün koordinatörlüğünde 53 idareci ve personellerin katılımıyla, Özel Öz Derya İlköğretim Okulu Müdürlüğü toplantı salonunda,

3 Nolu “İlköğretim ve Ortaöğretimin Güçlendirilmesi, Ortaöğretime Erişimin Sağlanması” Komisyonu çalışmalarını Dairemiz Müdür Yardımcısı Vekili sayın Yusuf DÖNMEZ’ in koordinatörlüğünde 51 idareci ve personellerin katılımıyla, Millî Eğitim Müdürlüğü Sait KIRMACI toplantı salonunda,

4 Nolu “Spor, Sanat, Beceri ve Değerler Eğitimi” Komisyonu çalışmalarını; Dairemiz Müdür Yardımcısı Sayın Ahmet SARITÜRK’ ün koordinatörlüğünde 54 idareci ve personellerin katılımıyla Kahramanmaraş Lisesi Müdürlüğü toplantı salonunda,

5 Nolu “Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Yönlendirme” Komisyonu çalışmalarını; Dairemiz Eğitim Müfettişleri Başkanı Sayın Mehmet GÜLER’ in koordinatörlüğünde 54 idareci ve personellerin katılımıyla Gazi İlköğretim Okulu Müdürlüğü toplantı salonunda yapacaktır.

Ayrıca şûra çalışmalarına katılmak üzere il dışından gelen katılımcılara yardımcı olmak amacıyla dairemiz Eğitim Öğretim ve Öğrenci İşleri Bölümümüzde İl Şûra Danışma Birimi oluşturulmuştur

Komisyon çalışmaları saat 09.30 – 15.30 arasında çalışma esasları doğrultusunda yapılacaktır.

ÇALIŞMA ESASLARI

Her Komisyon: Bir başkan, bir başkan yardımcısı iki raportör seçecek olup, gerekli görülmesi durumunda alt komisyon oluşturarak da çalışabileceklerdir.

Raporların CD ortamında hazırlanmasına özen gösterilecek, 30 Temmuz 2010 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul çalışmalarına gelirken CD İle birlikte, çıktılar da imzalanmış olarak getirilecektir.
18. Millî Eğitim Şûra İl çalışmaları 30 Temmuz 2010 Cuma günü saat 10.00 da dairemiz M. Sait Kırmacı toplantı salonumuzda Genel Kurul çalışmaları ile sona erecektir. “ dedi.

Bu konuşmadan sonra Komisyon üyeleri Şura çalışmalarını gruplarıyla devam etmek üzere tören sona erdi. (Kaynak: MEM-BASIN)


Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2010, 15:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner63