Esnafın aidat borç faizi siliniyor

Esnafın aidat borç faizi siliniyor

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, küresel kriz nedeniyle şimdiye kadar alınan 30'a yakın önlemden sonra, bir önemli adımın da dün TBMM'de kabul edilen ve ''torba kanun'' olarak da nitelenen düzenlemeyle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Çağlayan, küresel krize karşı önlemleri içeren yasal düzenlemelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu düzenlemelerin en önemlilerinden birinin, tüccar, sanayici ve iş adamlarının oda ve borsalara, oda ve borsaların da TOBB'a olan aidat borçlarının, asıllarının 6 ay içinde ödenmesi halinde gecikme zamlarının silinmesine ilişkin olduğunu belirtti. Bakan Çağlayan, bu kararla, kriz nedeniyle likidite sorunu yaşayan işletmelerin, borç asıllarını ödeyerek yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde rahatlatılmalarının hedeflendiğini kaydetti.

Aynı düzenlemenin, ''ekonominin bel kemiğini oluşturan esnaf ve sanatkar'' için de getirildiğini vurgulayan Çağlayan, şunları kaydetti:

''Esnaf ve sanatkarlarımızın da odalara olan, odaların da birliklere ve TESK'e olan aidat borçlarının asıllarının yine 6 ay içinde ödenmesi halinde gecikme zamları alınmayacak. Bu düzenleme, tüccar ve sanayicilerimizde olduğu gibi esnaf ve sanatkarımızı da ciddi anlamda rahatlatacak bir düzenlemedir.
Bunun yanında, kısa çalışma ödeneğinin alt limiti 266 TL'den 400 TL'ye, üst limiti de 533 TL'den 800 TL'ye çıkartılıp, yürürlük süresi de 2008-2009 yıllarıyla sınırlı olmak üzere 3 aydan 6 aya çıkarılmıştır. Bu da, mevcut istihdamın korunması, çalışanların iş ve aşını kaybetmemesi anlamında çok önemli bir düzenlemedir.''

''İŞLETME VE KOBİ'LER İÇİN FERAHLATICI UYGULAMA''

İstihdamla ilgili bir diğer düzenlemenin de 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin işsizlik sigortası fonundan karşılanmasında geçerlilik süresinin 1 yıldan 2 yıla çıkartılması olduğunu ifade eden Çağlayan, bu uygulamanın da işletme ve KOBİ'ler için ''ferahlatıcı bir uygulama'' olacağını belirtti.

Krize karşı önlemler kapsamında en önemli düzenlemelerden birinin de iş dünyası tarafından talep edilen, 5084 sayılı teşvik yasasının geçerlilik süresinin, destekten yararlanma süresi biten yatırımlar için bir yıl daha uzatılması olduğuna işaret eden Çağlayan, bu düzenlemenin de kriz ortamında sağlanan en önemli desteklerden biri olduğunu ifade etti.
Bakan Çağlayan, düzenlemeyle sıfır kilometre, yüksek katma değer, yüksek istihdam, ileri teknoloji temeline dayanarak hazırlanan bölgesel, sektörel ve proje bazlı yeni teşvik sisteminin esaslarının belirlenmesi, bölge ve il gruplarının ve bu bölgeler ile gruplarda hangi sektörlerin teşvik edileceği konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki verildiğini, bu bölge, il gruplarında hangi sektörlerin teşvik edileceği ve yatırım miktarının alt sınırının Girişimci Bilgi Sistemi'nden elde edilen teknik analizler sonucunda belirleneceğini bildirdi.

KURUMLAR VERGİSİ'NDE YÜZDE 90'A KADAR İNDİRİM

Bakanlar Kurulunun aynı zamanda, kurumlar vergisinin yüzde 90'a kadar indirimli uygulanması konusunda da TBMM'den yetki aldığına işaret eden Çağlayan, şunları kaydetti:

''Bu konudaki düzenlemeler de kısa zamanda gerçekleştirilecektir. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir sektör için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan özel stratejik eylem planı çerçevesinde, tekstil, konfeksiyon ve deri sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerden belirlenen illere taşınanlara, vergi yoluyla destek sağlanacaktır.
Bu düzenleme de, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve koordinasyonu da yine bakanlığımıza ait olan tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri ürünleri sektörüne ilişkin strateji kapsamında yapılan çalışmaların somut bir ürünüdür. Bu düzenleme, emek yoğun sektörlerin yaşadığı istihdam kaybını önleyecek önemli adımlardan biridir. Bu düzenleme ile hem istihdam kaybının önlenmesi hem de bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan eylem planında öngörülmüştü.''

Bu çerçevede, tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyetlerde bulunanlardan, üretim tesislerini Bakanlar Kurulunca belirlenen illere 31 Aralık 2010 tarihine kadar nakleden ve asgari 50 kişiye istihdam sağlayan mükelleflere, bu illerdeki işletmelerde sağladıkları kazançlar için nakil tarihi izleyen hesap döneminden itibaren 5 yıl süreyle Kurumlar Vergisi oranını yüzde 5'e kadar indirimli uygulama konusunda Bakanlar Kurulu yetkili olacağını ifade eden Çağlayan, gelir vergisi mükelleflerinin de yararlanacağı uygulamaya ilişkin esas ve usulleri, Maliye Bakanlığı'nın belirleyeceğini kaydetti.

Bakan Çağlayan, aynı kanunda geçici olarak yapılan bir düzenleme çerçevesinde de, likidite sıkışıklığı dikkate alınarak 31 Aralık 2009 tarihine kadar, çeklerin üzerinde yazılı keşide tarihinde ödenmesinin hükme bağlandığını, bu tarihten önce çekin ödenmesi için muhatap bankaya ibrazın geçersiz sayılacağını vurguladı.

Çağlayan, dünya çapında önemli bir desteği içeren Ar-Ge Teşvik Kanunu'nda yapılan bir değişiklikle de, AR-GE ve destek personelinin, 31 Aralık 2013 tarihine kadar çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi düşüldükten sonra, hesaplanan gelir vergisinin doktorasını yapanlar için yüzde 90'ı, diğerleri için yüzde 80'i, verilecek muhtasar beyannamesi üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edileceğini de kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2009, 15:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner73