Kahramanmaraş Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesinde yıllarca görev yaptıktan sonra geçenlerde emekliye ayrılan Cemalettin Hayber beni aradı: “Metin Bey, kütüphanenin bir köşesinde bir şiir kitabı buldum, baya eski bir baskı, müsaitseniz size getireyim…” demez mi? Hemen kabul ettim. Çok önceden beri ‘eski baskı kitaplara hayranlık duyar…’ ve bu kitapları elime aldığımda ayrı bir huzur dolarım…

Neticede buluştuk Cemalettin Bey’le, kitabı verdi, parmaklarım bu yarım asırlık şiir kitabına dokunduğunda gökyüzünden süzülen narin renkler yüreğime iniverdi. O an, kıvrak bir kısrak gibi koşmak istedim.

İş basımevi tarafından 1964 tarihinde baskısı yapılmıştı bu kitabın. İsmi: MARAŞ ve DOLAYLARI idi. “Maraş’lı Halk Şairi” ismiyle kendini takdim eden şairin ismi Mustafa Zulkadiroğlu…

“Maraş Kütüphanesine saygılarımla…” cümlesiyle takdim etmişti kütüphane raflarına… Yıl: 1.1.1966…

Kitabın hemen girişinde şöyle bir dörtlük karşılıyor bizi:

Memleketim Maraş, adım Mustafa,

Soyadım Zulkadir, mesleğim memur,

Kızım Nergiz, oğlum Ali Murtaza,

Yaşım otuz altı, sıfatım şair

Kendisi kendini şöyle anlatıyor:

“1927 yılında Maraş’ta doğdum ve ilk tahsilime müteakip, kendi arzumla kuyumculuğa başladım. Vatani vazifemi, ordunun müzik kolu olan Bando takımında ifâ ettikten sonra, bir müddet sanatımla iştigal ettim.

1 Mayıs 1953 yılında Maraş Belediyesi’nde memuriyete intisap ederek el’an aynı vazifeme devam etmekteyim. Şairlik, ailem olan Zulkadiroğlu’larında ırsidir. Çok küçük yaşta şiir yazmaya başladım.

MARAŞ ve DOLAYLARI ilk kitabımdır. Bu küçücük eserimi GÜFTELER, onun müteakip de DUYGULARIM isimli şiir kitabımla, film ve sahne sanatçısı Sayın Bayan Lâle Oraloğlu tarafından tetkik edilmekte olan HATIRA BAYRAK isimli manzum piyesim takip edecektir. MARAŞ ve DOLAYLARI ’nın neşri hususunda üstün gayretleriyle bana cesaret veren bu konuda gereken hassasiyeti göstermek suretiyle yakın alakalarını sanatsever dostlarıma teşekkür etmeyi vazife bilir ve şeref duyarım…”

Başlarken başlıklı bir takdim bu cümleler etrafında dile gelmiş.

Devam edelim…

MARAŞ başlıklı bir dörtlükle karşılaşıyoruz:

Ey! yiğitler diyarı, erlik sembolü Maraş,

Bilirim talihin yok gülmemekte haklısın!

Ey! aslanlar otağı, vatanın gülü Maraş,

Çağlayan gözyaşını silmemekte haklısın.

***

Mustafa Zulkadiroğlu ile alakalı değerli büyüğümüz Serdar Yakar’ı aradığımda Zulkadiroğlu’nun ‘iyi bir şair olduğunu…’ söyledi. 2008 yılında Yaşar Alparslan ile beraber ‘AŞIK MUSTAFA ZULKADİROĞLU –Hayatı ve Şiirleri- isimli kitap çalışmasının UKDE Yayınlarından basıldığını söyledi.

Bir diğer büyüğümüz Abdülhakim Eren’inin de bazı hatıraları varmış merhumla alakalı. Şiirlerinde Muzaffer Taşyürek etkisinden bahsetti.

Yazımızı Mustafa Zulkadiroğlu’nun şu dörtlüğüyle bitirelim:

ZULKADİROĞLU der: Gezdim gurbeti

Deleyledi beni aşkın fırgati

Derman sanıp içtim, şuhi şerbeti

Meğer naçizemmiş, zârı Maraş’ın

Merhuma Allah’tan rahmet dilerim.