Aile hekimlerine acilde "yeşil alan" nöbeti

Aile hekimlerine acilde

Aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, hastanelerin acil servisleri ile bu hastanelerin semt polikliniklerinde ve 112 acilde ayda asgari 8 saat nöbet tutacak.


Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına "Torba Yasa"yla getirilen nöbetle ilgili hususlara açıklık getiren genelge yayınladı.


Müezzinoğlu, genelgede, "Torba Yasa"yla "Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına 657 sayılı Kanun'un ek 33. maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında ayda asgari 8 saat, ihtiyaç halinde ise bu sürenin üzerinde nöbet görevi verilir" ve "Bunlara entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanun'un ek 33. maddesi çerçevesinde nöbet ücreti ödenir" hükmü getirildiğini anımsattı.


Bununla tüm sağlık personelinin nöbet hizmetine katkısını sağlamak, sağlık insan gücünün verimli ve etkin şekilde kullanılabilmesini temin etmek, sürekli mesleki eğitim ve acil sağlık hizmeti pratiklerinin devamlılığını sağlamak amacıyla acil servislerde sunulan sağlık hizmetinde görev almayan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına kanunla belirlenen yerlerde ayda asgari 8 saat nöbet görevi verilebilmesine imkan sağlandığını belirten Müezzinoğlu'nun yayınladığı genelgeye göre, nöbetle ilgili şu hususlara uyulacak:


-Nöbete ilişkin planlama her bir aile hekimine ve aile sağlığı elemanına ayda asgari 8 saat olacak şekilde yapılacak.


-Nöbetler aile hekimine ve aile sağlığı elemanına, hastanelerin acil servisleri ile bu hastanelerin semt polikliniklerinde ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulacak. Yataklı tedavi kurumlarındaki nöbetler, öncelikli olarak triyajı (yaralıların sınıflandırılması) bulunan hastanelerin acil servislerinin yeşil alanlarında, triyajı olmayan hastanelerin ise acil servislerinde tutturulacak.


-Nöbet planlamasında, ihtiyaçla birlikte aile hekiminin ve aile sağlığı elemanının görev yerinin nöbet tutulacak yere mesafesi, ulaşım imkanları ve süresi de dikkate alınacak.


-Aile hekiminin ve aile sağlığı elemanının nöbet listesi, il sağlık müdürü, halk sağlığı müdürü ve genel sekreterin katılımıyla teşekkül ettirilen komisyon tarafından birinci basamak hizmetlerinde aksamaya mahal vermeyecek şekilde, her ayın en geç 20'sine kadar yedek listeyle düzenlenecek.


-Aylık 8 saatin üzerinde nöbet tutulmasını gerektiren ihtiyaç ve zaruret halleri, illerin sağlık personeli doluluk durumu, nüfusu, coğrafi koşullar, sosyo ekonomik ve kültürel özellikleri, nöbet tutulacak sağlık tesisinin il veya ilçe merkezine uzaklığı gibi kriterler göz önünde bulundurularak belirlenecek.


-Buna göre aile hekimlerinin aylık 8 saat nöbet tutmasına ve nöbet tutturulacak sağlık tesisinde görev yapan hekimlerin aylık mesailerinin üzerine 30 saat daha (160+30) hizmet vermelerine rağmen hekim ihtiyacının devam etmesi durumunda, nöbet tutulacak hastanede görev yapan hekimlerle aile hekimleri, il ve ilçe sağlık müdürlüğü, 112 acil sağlık hizmetleri başhekimliği ve bağlı istasyonları, halk sağlığı müdürlüğü, toplum sağlığı merkezi, kamu hastaneleri genel sekreterliğinde görev yapan hekimler dahil edilerek nöbet havuzu oluşturulacak. Aynı uygulama aile sağlığı elemanları ve diğer yardımcı sağlık personeli için de geçerli olacak.


-Nöbet listesi hazırlanırken sağlık personelinin eşit ve sıralı yer almasına azami dikkat gösterilecek.


-Ayda asgari 8 saatin üzerindeki nöbetlerde istekli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına öncelik verilecek.


-Aile hekimi ve aile sağlığı elemanına nöbet planlaması hafta içi 8 saat ve gece 24.00'e kadar, hafta sonu ise 16 saatten fazla olmamak üzere, mesai saatleri ve çalışma süresi (haftalık 40 saat) dışında yapılacak.


-Nöbet tutan tüm personelin bu hizmet kapsamındaki yemek, yer, malzeme ihtiyaçları nöbet tutulan sağlık kuruluşunca karşılanacak, ulaşım konusunda kolaylık gösterilecek.


-Nöbet listesi hazırlanırken, icap nöbeti, adli tabiplik ve defin hizmetlerine ilişkin nöbet listeleri de dikkate alınacak.


-Nöbet ücretleri, nöbet tutulan sağlık kurumu tarafından ödenecek.


-Nöbet muafiyetlerine ilişkin Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgili yazısı dikkate alınacak.


-Nöbete ilişkin iş ve işlemlerin takibi, değerlendirilmesi, koordinasyonu ve sonuçlandırılması oluşturulan ilgili komisyonca yapılacak.
(AA)

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2014, 15:08
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner66