Boşanma sebeplerinde kusur ve ispat yükü

Boşanma sebeplerinde kusur ve ispat yükü

Boşanma bireylerin herhangi bir sebepten dolayı evlilik akitlerinin sonlandırmak maksadıyla mahkemeleri dava açmaları ve bu dava neticesinde boşanma kararı almalarını ifade eder. Boşanma kararı taraflara hem maddi hem manevi hem de hukuki anlamda çeşitli sonuçlar doğurmaktadır. Boşanma davaları iki şekilde gerçekleştirilebilir. Boşanma davaları genel hatlarıyla çekişmeli boşanma davaları ve anlaşmalı boşanma davaları olarak ikiye ayrılmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davalarında bireyler 1 yılın üzerinde bir süre evli kalmalı ve boşanma konusunda miras velayet gibi hususlarda ortak bir mutabakata vararak anlaşmalıdır. Çekişmeli boşanma davası ise evliliğini her aşamasında açılabilecek bir davadır. Çekişmeli boşanma davalarında bireylerin mahkemelere birlikte başvurmaları gerekmez. Fakat anlaşmalı boşanma davalarında bireylerin mahkemelere birlikte başvurmaları bu mümkün değilse de bir tarafın açtığı davayı diğer tarafın kabul etmesi gerekir. Boşanmalar özellikle internet kullanımının yaygınlaşması ve daha birçok sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayı geçtiğimiz son 20 yıl içerisinde oldukça yaygınlık kazanmıştır.

Tarafların ispat yükümlülüğü

Çekişmeli boşanma davalarında eğer genel boşanma davalarının sebepleri söz konusu ise taraflardan biri diğerinin eksikliğini kusurunu bir şekilde ispat etmelidir. Çünkü genel anlamda boşanma davasına özel bir sebebe dayanarak açmamaktadırlar. Boşanma davalarının özel bir sebebe bağlı olarak açılması halinde ise kanunda o özel sebepler boşanma sebebi olarak sayıldığı için bu sebeplerin varlığının ispat edilmesi yeterli olmaktadır. Özel boşanma davalarında karşı tarafın özel boşanma sebeplerinden birinin varlığını ispat etmesi yeterli olup kusuru ispat etmesine gerek bulunmamaktadır.

Boşanma davaları sürecinde profesyonel destek almak

Boşanma süreci ülkemizde hem toplumsal baskı hem de özellikle de yaşanan sıkıntılar nedeniyle ve üçüncü kişilerin sürece tıpkı evlilik sürecinde olduğu gibi dahil olmasından ötürü maddi ve manevi anlamda sarsıcı bir süreçtir. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında bireyler genel anlamda evliliklerinin temelini oluşturan konularla ilgili olarak bir mutabakata varamazlar. Ülkemizde de bireylerin mutabakata var ama malları nedeni ile çekişmeli boşanma davalarının sürdürülmesi süresi oldukça fazladır. Bu yüzden bireylerin hem çeşitli manipülasyonlara karşı korunaklı olabilmeleri ve mağdur olmamaları hem de sürecin hızlı bir biçimde sonlandırılması için profesyonel destek almaları önem arz eder.

Ankara boşanma avukatı deyince Esra Nur Aydemir Gür akla gelir

Ülkemizde Ankara özelinde Ankara boşanma avukatı alanında faaliyet yürüten Esra Nur Aydemir Gür son derece başarılı çalışmalara imza atmıştır. Müvekkilleri için hem maddi hem de manevi anlamda oldukça yıpratıcı olan bu boşanma sürecinin hızlı ve doğru bir biçimde sonlandırılması için var gücüyle çaba sarf etmektedir. Avukat Esra Nur Aydemir Gür boşanma süreci ile ilgili müvekkillerine yardımcı olabilecek olan bütün kanun maddelerini yenilikleri ve tüm literatürü bilmekte ve onların lehine kullanmak maksadı ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Kaynak: https://esranuraydemir.com/ankara-bosanma-avukati/

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner66